Kalender

apr
  m t o t f l s
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30

Nordisk Ministerråd: Handelsavtaler og nasjonal folkehelsepolitikk – et rettslig blikk, Oslo

24.04.12 - 07:00 - 14:00
Handelsavtaler kan berøre friheten til å fastsette nasjonale regelverk. Dette er et tema som har stor betydning på alkoholområdet, men som også har betydning på en rekke andre områder. Norge vil under sitt formannskap i Nordisk Ministerråd arrangere et nordisk seminar hvor dette temaet belyses ut fra en juridisk vinkling. Seminaret vil bli avholdt i Oslo 24. april 2012 kl. 9-16. Sett av dagen! Alle som arbeider med reguleringer for å beskytte folkehelsen eller andre sentrale interesser, må forholde seg til de forpliktelsene som følger av handelsavtaler. EU/EØS-retten vies mest oppmerksomhet i dag, men også andre handelsavtaler, som WTO-avtalen og bilaterale handelsavtaler, har eller kan få stor betydning for muligheten til å fastsette nasjonale reguleringer. Det er derfor viktig med god kunnskap om dette. Seminaret vil gi en overordnet og generell gjennomgang av ulike sider av temaet handelsavtaler (både EU/EØS og WTO). Den generelle tilnærmingen vil utfylles av eksempler fra alkoholområdet og andre områder. Seminaret bør være av interesse for alle som arbeider med spørsmål knyttet til handelsavtaler og disses innvirkning på muligheten til å fastsette nasjonalt regelverk for å beskytte viktige interesser. Målgruppen for seminaret er nordiske departementer, ytre etater, statlige foretak og interesserte NGOer. Vi ber mottakerne av denne e-posten om å videresende den til andre seminaret kan være av interesse for. Program og registreringsskjema vil bli sendt ut så raskt det lar seg gjøre. Det er ingen deltageravgift. Påmeldinger og spørsmål kan rettes til: Bernt Bull bb@hod.dep.no tlf. 22 24 76 82 eller Hege Bredesenhcb@hod.dep.no tlf. 22 24 86 15

Ledige lokaler i kontorfelleskap

Vi har fire ledige kontorer til leie i hyggelig kontorfellesskap. Kontorene er 17-19m2 hver.

Kontakt administrasjons- og personalleder Trude Andersen. Tlf: 23 21 45 14, E-mail: trude@actis.no

Kalender - Hendelser som kommer

aug
m t o t f l s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Idium webpubliseringWEBPUBLISERING