Promillegrenser for narkotika og legemidler

Som første land i verden innfører Norge i dag faste «promillegrenser» for andre rusmidler enn alkohol i trafikken. 20 ulike narkotiske stoffer og legemidler med ruspotensial omfattes av de nye reglene.

Skrevet av   |  01.02.12 - 08:48 | Skriv ut

Siden 1936 har Norge hatt påvirkningsgrenser for alkohol, det vil si en grense der man i alle tilfeller anses å ha reduserte kjøreegenskaper. Grensen har siden 2001 vært på 0,2 promille og kan måles i form av en hurtigtest eller en blodprøve. 

Fra og med i dag, 1. februar, innføres tilsvarende grenser også for andre stoffer enn alkohol. 20 stoffer er nå oppført med forskjellige promillegrenser.

Til tross for at det foreløpig ikke finnes hurtigtester for å fastslå rusen, vil myndighetene ifølge Folkehelseinstituttet bruke mindre ressurser på å fastsette eventuell dom i slike saker, ettersom påvirkningsspørsmålet hittil har blitt vurdert av medisinsk sakkyndige i saker der et narkotisk stoff eller legemiddel har forårsaket rusen. 

Fastgrensesystemet gjelder ikke dersom en lege har forskrevet medisinene og de er i terapeutsik bruk. Da vurderes ulykkesrisikoen som mindre enn ved sporadisk, illegal bruk - på grunn av toleranseutvikling og den gunstige virkningen av behandlingen.

Les mer om dette på Folkehelseinstituttets sider og se lista over stoffene nedenfor.

 

 

STOFFER

Straffbarhetsgrense        svarende til 0,2 promille (mikromol per liter fullblod)

Grense svarende til 0,5 promille (mikromol per liter fullblod)

Grense svarende til 1,2 promille (mikromol per liter fullblod)

Benzodiazepiner og liknende 

 

 

 

Alprazolam

0,010

0,020

0,050

Diazepam

0,200

0,500

1,200

Fenazepam

0,005

0,015

0,030

Flunitrazepam

0,005

0,010

0,025

Klonazepam

0,004

0,010

0,025

Nitrazepam

0,060

0,150

0,350

Oksazepam

0,600

1,500

3,000

Zolpidem

0,100

0,250

0,600

Zopiklon

0,030

0,060

0,150

Cannabis 

 

 

 

THC

0,004

0,010

0,030

GHB 

 

 

 

GHB

100

300

1200

Hallusinogener

 

 

 

Ketamin

0,200

 0,500

1,200

LSD   

0,003

 *

    * 

Opioider 

 

 

 

Buprenorfin

0,002

 *

 *

Metadon 

0,080

 *

*

Morfin 

0,030

0,080

0,200

Sentralstimulerende

 

 

 

Amfetamin 

0,300

 *

*

Kokain 

0,080

 *

 *

MDMA 

0,250

 *

 *

Metamfetamin 

0,300

 *

 *

* Straffeutmålingsgrenser er ikke fastsatt fordi sammenhengen mellom stoffkonsentrasjonen i blodet og ulykkesrisiko/kjøreferdigheter er svært variabel, eller lite dokumentert. Uttalt påvirkning vil for eksempel kunne ses ved lave konsentrasjoner, spesielt noe tid etter større inntak av amfetamin/metamfetamin.

Tabellen er hentet fra Folkehelseinstituttet. 

Ledige lokaler i kontorfelleskap

Vi har fire ledige kontorer til leie i hyggelig kontorfellesskap. Kontorene er 17-19m2 hver.

Kontakt administrasjons- og personalleder Trude Andersen. Tlf: 23 21 45 14, E-mail: trude@actis.no

Kalender - Hendelser som kommer

aug
m t o t f l s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Idium webpubliseringWEBPUBLISERING