Brüssel-kontoret

Fargerike flagg på rekke.

Brüssel-kontoret

Actis har kontor i Brussel, som følger opp saker i EU med betydning for rusfeltet. Vi jobber tett med europeiske nettverk på alkohol- og narkotikaområdet.

Mariann Skar, Stedlig representant for Actis i Brüssel

Mariann Skar

Stedlig representant Brüssel
E-post: 
Tlf: 
+32 (0) 474 830 041