Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I panelet satt flere fremtredende politikere og eksperter på europeisk alkoholpolitikk.

Europaveien

European Alcohol Policy Conference i Oslo er over. I går kom slutterklæringen. 

Det er ikke hver dag et så stort felt av fremstående europeiske politikere og eksperter på alkoholfeltet samles under samme tak. Det gjør European Alcohol Policy Conference, med Actis som medarrangør, til en viktig internasjonal møteplass.

Oslo-erklæringen

- Konferansen er med på å sette agendaen for europeisk alkoholpolitikk på EU og WHO-nivå, mener Stig Erik Sørheim, internasjonal leder i Actis.

- WHO vedtok nylig en global alkoholstrategi for perioden 2022-2030. Denne konferanse gir viktig input til hva som faktisk må gjøres for å komme noen vei.   

Konklusjonen fra konferansen, døpt Oslo-erklæringen, peker ut følgende områder som de mest kritiske for den europeiske alkoholpolitikken fremover:

  • Fokus på WHOs «best practise» med vekt på prising, tilgjengelighet og reklame.
  • Tydelig merking av risiko og ingredienser på alkoholemballasje-etiketter.
  • Beskytte helsepolitikken mot innblanding fra alkoholindustrien.
  • Et strengt forbud- og sanksjonsregime mot alkoholreklame.

Et foregangsland

Sørheim registrerer ellers at Norge med sitt forholdsvis lave alkoholforbruk og restriktive lovverk, alkoholpolitisk fortsatt er et foregangsland i Europa.

Men det har også vært betydelig utvikling på alkoholfeltet i andre land, blant annet Skottland, Litauen, Estland og nå nylig også Belgia.

Alkoholindustrien fikk kritikk

Et gjennomgangstema under konferansen var hvordan vekke politikerne og lovgivere og få dem til å bruke makten sin til å sette alkoholspørsmål på dagsordenen.

Mange av innlederne pekte på den internasjonale alkoholindustrien som et viktig hinder for å gjennomføre effektive alkoholpolitiske tiltak. Et annet sentralt tema var hvordan man best kan beskytte barn og unge mot alkoholreklame, særlig i sosiale medier.

Du kan lese hele slutterklæringen fra konferansen her.