Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis inviterer til fagkonferanse om forebygging.
12. desember inviterer Actis til fagkonferanse om forebygging. Foto: Shutterstock

Fagkonferanse: Forebygging etter rusreformen

Hvilke konsekvenser kan rusreformen få for forebyggingsarbeid?

Regjeringen har varslet rusreform, og vil flytte ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justissektoren til helsetjenesten. Hvilke konsekvenser kan dette få for rusforebyggingen? Hvilke muligheter åpnes, og hvilke lukkes? 12. desember setter Actis søkelyset på disse spørsmålene på konferansen «Forebygging etter rusreformen». 

Tid: 12. desember kl. 9.00-15.00
Sted: Oslo kongressenter (Folkets hus, ved Youngstorget, sentralt i Oslo)
Pris: 500 kr. Gratis for studenter og Actis-medlemmer

Meld deg på her

Program:

09:00 Åpning v/ helseminister Bent Høie

09:30 International Standards on Drug Use Prevention

Wadih Maalouf, Global Programme Coordinator, Division of  Operation Drug Prevention and Health Branch, UNODC/WHO.

10:15 Pause

10:30 Ungdata 2018: Slutt på lydighetstrenden?

Ola Melbye Pettersen, spesialkonsulent, KoRus Oslo

11:10 Rusreformutvalget – plan for involvering

Tore Sørensen, sekretariatsleder for Rusreformutvalget 

11:30 Lunsj

12:30 Motiverer til bedre valg - En evaluering av Tiur-prosjektet

Marit Bye, høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet og
Tina Karila Fossengen, SLT-koordinator, Ringsaker kommune

13:00 Møteplassen - for ungdom som synes livet er utfordrende og vanskelig

Anne Therese Buer, leder/ungdomsveileder Møteplassen, IOGT

13:30 Pause

13:45 Hva vet vi om effekten av avkriminalisering?

Linn Gjersing, forsker, Folkehelseinstituttet

14:15 Slik jobber politiet med risikoutsatt ungdom

Hans Magnus Gjerlaug, politibetjent, Manglerud politistasjon  

Konferansier: Aslak Bonde

Klikk her for påmelding