Arrangementer

Fredagspåfyll

Vi ønsker velkommen til nytt fredagspåfyll fredag 31. mars kl 12:00 - 13:00.

Denne gangen kommer Pål Henrik Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver hos AKAN kompetansesenter for å snakke om retorikk.

"Kunsten å tale for å overbevise, samt tradisjonen som forteller hvordan dette kan læres og videreformidles."

Retorikk er kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlig og skriftlig. Hvordan kan man lære seg dette? Er det filosofiske og etiske problemstillingene knyttet til retorikk?

Fredagspåfyllet vil omhandle:

Arrangement
Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

Arrangement