Arrangementer

Fredagspåfyll

Hvordan jobbe for å få en aksjon til å fungere like godt sentralt som lokalt? Hvordan sikrer vi ...

arrangement
Kortseminar

I forbindelse med høstens søknadsfrist for tilskudd fra Helsedirektoratet inviterer Actis også i år til søknadsverksted.

Vi håper at det vil være nyttig for dere å samles for å hjelpe hverandre på vei i søkingen og finne fram til mulige samarbeidsområder.  Vi ønsker at søknadsverkstedet skal bidra til dialog mellom ulike organisasjoner og at vi får belyst hvilke aktiviteter organisasjonene ser for seg å gjøre i 2018.

Målgruppen for verkstedet er de som faktisk skal skrive søknadene.

arrangement
Internseminar

Hva kan vårt nettverk av organisasjoner gjøre for hjelpe hverandre å bli mer synlige hos Google? 

arrangement