Arrangementer

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i dag.
Fagkonferanse

- Velkommen til konferanse

Kunnskap
Konferanse

Actis gjennomfører sin kongress digitalt lørdag 26. september. En egen e-post med innkalling og mandatberegning er sendt medlemsporganisasjonene. Sakspairene til møtet ligger vedlagt på denne siden.

Ta kontakt med info@actis.no dersom du har spørsmål.

Er du delegat for din organisasjon, så kan du følge denne lenken for å melde deg på.

Siste frist for påmelding er 1. september, og påmeldingen er bindende.

arrangement
Velkommen til konferanse om alkoholpolitikk
Dagskonferanse

- hvordan få en kunnskapsbasert alkoholpolitikk

arrangement