Arrangementer

Fredagspåfyll

Over 3,4 millioner nordmenn er på Facebook og 2,3 millioner har kommet seg på Snapchat. De sosiale mediene er en stadig viktigere arena for frivillige organisasjoner.

Flere av medlemsorganisasjonene er allerede på de fleste arenaer på sosiale medier, men kan vi alle triksene? Hva gjør vi for å få flere følgere? Lage en «story»? Legge på filter?

I valgkampen fikk Høyre mye skryt for bruken av sosiale medier. Vi liker å lære av de beste, så vi har invitert en av ekspertene derfra, digital kommunikasjonsrådgiver Mathias Willassen Hanssen, til å komme til oss:

arrangement
Actis arrangerer seminar om eldre og alkoholbruk.
Konferanse

Gratis konferanse om eldre og alkohol.

arrangement
Fredagspåfyll

De siste årene har informasjonssamfunnet vårt gått gjennom store endringer. Tilgangen på sosiale medier kan gi inntrykk av bedre ytringsfrihet, men også utfordringer med at redaktøransvaret viker for umiddelbare postinger i folks egne kanaler.

Samtidig har valgkamper i USA, Frankrike, Italia og Norge vært preget av ulike former for populisme.

Hvordan bør frivilligheten forholde seg til disse endringene? Hvilket ulikt ansvar har politikere, frivillige organisasjoner og privatpersoner for ytringsklimaet?

arrangement
Fagkonferanse

Velkommen til konferanse om ungdom og ...

arrangement