Arrangementer

Gutt som røyker
Dagskonferanse

Cannabis - fra forebygging til behandling

arrangement
Konferanse

Actis gjennomfører sin kongress 25. og 26. April. Se egen epost for innkalling og mandatberegning.

Ta kontakt med truls@actis.no dersom du har spørsmål

arrangement