Arrangementer

Seminar

Vi inviterer herved organisasjonene som søker om midler til frivillig rusforebyggende arbeid fra Helsedirektoratet (eller andre steder) på et søknadsverksted/ idédugnad.

Vi håper at det vil være nyttig for dere å møtes, snakke litt om utfordringene på feltet, finne fram til mulige samarbeidsområder og hjelpe hverandre på vei i søkingen. Vi ønsker at søknadsverkstedet skal bidra til dialog mellom de ulike organisasjonene.

Program:

10:00: Unge i 2018: Generasjon (u)lydig? Introduksjon av aktuelle utfordringer i rusfeltet. Ved Actis.

arrangement