Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Liten gutt holder voksen mann i hånda, sett bakfra
Foto: Shutterstock

Alkoholbruk angår ikke bare den som drikker

Alkoholbruk er ikke bare en privatsak.

Det er ikke bare et spørsmål om enkeltmenneskers personlige alkoholvalg og forholdet til egen lever. Alkoholbruk påvirker også andre enn den som drikker. 

Ofte snakker vi om alkoholens betydning for helsen til den som drikker. Det er også viktig, men mål om å begrense alkoholinntak i ulike sammenhenger handler vel så mye om hvordan alkohol påvirker andre enn den som drikker på negative vis: 

Bilde som viser hvor stor del av befolkningen som plages av andres alkoholbruk

 

Alkoholbruk har betydning for andre enn bare den som drikker. Derfor er det ikke slik at alkoholbruk kun er et personlig anliggende.

I debatten om rusmidler ser vi ofte at temaet gjøres til et spørsmål om individuell frihet. Folk skal da kunne velge selv hva de vil kose seg med på fredagskvelden, hvorfor skal politikerne bestemme så mye om hvor og når folk skal kunne handle eller drikke alkohol?

Påvirker de rundt

Men alkohol er ikke som andre varer. Med rusen kan det også følge skader, både på kort og lang sikt. Et glass eller to på fredagskvelden eller til søndagsmiddagen er som regel ikke et problem, men for den som drikker mye, øker risikoen for helseproblemer, sykdom og sosiale problemer. Like alvorlig, og antakelig betydelig større i omfang, er problemene som rus påfører menneskene rundt brukeren. Derfor angår det ikke bare enkeltmennesker og deres valg, det angår oss som fellesskap. 

Nordmenn drikker betydelig mer enn før. OECDs oversikter plasserer Norge på syvende plass over land som har størst økning i alkoholforbruk. Når total drikkemengde øker, er det naturlig at også flere skades av andres alkoholbruk, enten i form av akutte skader, som følge av ruspåvirket kjøring eller i form av en vanskelig oppvekst, som barn av en forelder som drikker for mye. 

Det utfordrer oss, og det utfordrer hvordan vi skal lage en alkoholpolitikk som forebygger for de som trenger beskyttelse. 

Dette blogginnlegget ble først publisert hos Nettavisen 7. april 2016.