Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Person som ser på alkoholvarer i en butikk.
Å kjøpe alkohol til noen under 18 år er å gjøre dem en bjørnetjeneste.   Foto: Shutterstock

Dropp å kjøpe alkohol til ungdom 

Hver fjerde ungdom i alderen 15 – 17 år kjenner til foreldre som kjøper alkohol til mindreårige.  Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for Actis. 

Dette er ille. Unge som får alkohol av foreldrene, drikker ofte mer enn andre. Og de har større risiko for å utvikle et risikofylt drikkemønster senere i livet. Å kjøpe alkohol til noen under 18 år er å gjøre dem en bjørnetjeneste.    

Råd fra myndigheter og organisasjoner er entydig. Du som forelder bør våkne og ikke fungere som alkohollanger for din egen ungdom.  Dette budskapet står Handelens ølsalgsråd (HØR) sammen med oss om.   

 Dessverre er resultatet fra undersøkelsen vår i tråd med tidligere funn. I USA viser studier at den vanligste kilden til alkohol for ungdom er voksne som kjøper den lovlig. Det kan være venner, slektninger og foreldre. Også her i landet erfarer dagligvarebransjen dette som  et  problem  og  «Ølsalgsspillet»  er  svært  etterspurt blant butikkansatte. Her får de ansatte opplæring i hvordan «foreldrelanging» skal håndteres.   

 Hvorfor vil vi dette til livs?   

Vi som foreldre har en viktig rolle, både som forbilder og grensesettere. Unge som opplever at foreldrene er  fulle, sender med dem alkohol på fest, er uklare grensesettere og generelt uttrykker positive holdninger til alkohol, har oftere et risikofylt drikkemønster, noe som øker risikoen for uønskede hendelser.   

 Sammen med HØR etterlyser vi handling fra politikerne. Vi  håper  den nasjonale alkoholstrategien som er ventet i løpet av kort tid, har konkrete tiltak som skal hindre salg av alkohol til mindreårige. Ungdommen er fremtiden, og strategien har som mål å redusere skadelig alkoholkonsum med 10 prosent innen 2025.