Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nye tall fra Colorado, USA
Hvor skadelig er cannabis for hjernen til en ungdom? Dette og mye annet får man svar på i den nye kampanjen til Helsedirektoratet. Foto: Shutterstock

Etterlengtet kampanje om cannabis

I årevis har myndighetene kjørt kampanjer om skadevirkningene av tobakk og alkohol. I går lanserte Helsedirektoratet én om cannabis også. Den har vi ventet lenge på.

De siste ti årene har cannabisbruken blant unge i Norge vært relativt stabil. Den har også vært lav sammenlignet med andre europeiske land. Men nå viser en rapport fra Folkehelseinstituttet at cannabisbruken øker blant 15-16 åringer. Her kommer det frem at 8,7 prosent av ungdommen hadde prøvd cannabis noen ganger i 2019. Til sammenligning var det 6,2 prosent som svarte det samme i perioden 2007 til 2015.

Fakta og kunnskap 

Unge rapporterer også at stoffet er lett tilgjengelig. Samtidig er det færre som tror at cannabis er farlig. Derfor er en fakta- og kunnskapsbasert kampanje – rettet mot unge - viktigere enn noen gang. For å nå ut med budskapet, vil Helsedirektoratet ta kanaler som SnapChat og TikTok i bruk. I tillegg kan ungdommen gå inn å lese om cannabis på Weedensenteret.

Nettsiden er interaktiv og her finnes informasjon om alt fra helseskader ved bruk, ulike cannabisprodukter, hvor cannabis kommer fra osv. Jeg anbefaler alle å ta en titt. Ikke bare ungdom selv, men også foreldre, lærere og andre som er i kontakt med dem.  

Blir oppsøkt av selgere på Snapchat

FHI-tallene viser at den økte bruken er jevnt fordelt over hele landet, og ikke bare rundt Oslo Vest slik man har erfart tidligere. Det er kanskje ikke så overraskende nå som kjøpt og salg av cannabis og andre illegale rusmidler er et tastetrykk unna. Snapchat er kanalen som brukes mest. Det bekreftes av noen skoleelever som NRK har snakket med. De forteller blant annet om fremmede som legger dem til som venn på Snapchat, med formål om å tilby og selge narkotika. 

Spises og drikkes

Cannabis inntas også på ulike måter av ungdommen, og ikke bare ved å ta seg en joint. Nå finnes det blant annet brus, godteri og te med THC – det avhengighetsskapende virkestoffet i cannabis. I rapporten til FHI er det 30 prosent av tiendeklassingene med cannabiserfaring som opplyser at de har brukt spiselige cannabisprodukter, mens 20 prosent har drukket brus, iste eller lignende som inneholdt dette.

Fra taus til tydelig

I flere år har Actis jobbet for at myndighetene skulle ta ansvar for en opplysningskampanje om cannabis. Nå er den her, og vi håper den vil oppfylle sine tre mål:

  • Øke kunnskapen om at cannabis har negativ påvirkning på hjernens utvikling.
  • Øke kunnskapen om betydningen av alder og mengde (det vil si hyppighet i inntak og styrkegrad opp mot fare for å bli avhengig).
  • Øke kunnskapen om cannabis.


I forbindelse med lanseringen av kampanjen påpeker Helsedirektoratet at de nå endrer tilnærming – fra pekefinger til nøytral og faktabasert informasjon.

Mer treffende vil det være å si at de går fra total taushet til å snakke høyt og tydelig Det er bra – og det vil være viktig for at unge skal ta gode valg for egen helse– både på kort og lang sikt.