Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bil kjører på vinterføre

Få de farlige sjåførene vekk fra veien!

Hver dag er det 21 000 kjøreturer på norske veier der sjåføren har promille.

1 av 5 alvorlige ulykker og dødsulykker i trafikken knyttes til rusbruk. Vi må gjøre mer for å få de farlige sjåførene vekk fra veien.
 
Den store andelen som kjører med promille er gjengangere, folk som er tatt flere ganger før og som fortsetter å kjøre. Vi må få disse farlige sjåførene vekk fra veien. Politiet har økt innsatsen for å få bukt med fyllekjøringen. Det er viktig og bra. I tillegg trenger vi bedre forebygging og sterkere reaksjoner:
 

  • Inndragning av bil: Her kan vi lære av Danmark, som for to år siden bestemte seg for å gjøre det enklere å inndra ikke bare førerkort, men også bilen, i de mest alvorlige tilfellene.
  • Obligatorisk kurs: Danskene har også obligatorisk kurs for alle som tas for promillekjøring. Det bør vi også få på plass for å forebygge nye kjøreturer med alkohol i blodet.
  • Krav om alkolås: Alkolås for promilledømte istedenfor at de mister sertifikatet, har med god effekt blitt brukt som del av straffereaksjonen i flere land. Dette er en ordning som ikke bare bør omfatte «verstingene», men nær sagt alle som ellers ville mistet sertifikatet for en periode. Dette er også en sak MA-Rusfri trafikk og livsstil har jobbet for.

Innsatsen for å stoppe fyllekjøringen må styrkes. I sin siste rapport melder Utrykningspolitiet at mens færre råkjører, tar de stadig flere for ruspåvirket kjøring. Antallet ruspåvirkede sjåfører som ble stanset av UP økte med 54 prosent fra 2014 til 2015.
 
Om lag 9000 mennesker tas for ulike former for ruspåvirket kjøring i året. Rus er sammen med fart den enkeltfaktoren som øker risiko for trafikkulykker mest.
 
Erfaringene fra Danmark med økt inndragning av biler er gode for å redusere antallet som kjører i fylla. Dette bør vi også vurdere her i Norge, for de ulike typene ruspåvirket kjøring, foreslår Actis i forbindelse med vår kongress neste uke.
 
Det handler om å øke tryggheten på norske veier.

Dette blogginnlegget ble først publisert hos Nettavisen 31. mars 2016.