Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Farvel til Betsson, John Arne og Tone?

Folk vil ikke åpne for utenlandske spillselskap i Norge. Frivilligheten ønsker ikke inntekter fra disse selskapene - og regjeringens egen utredning viser at det ikke blir mer penger til gode formål heller. Er det på tide å si farvel til Betsson, Unibet og de andre?

Det viser seg at det også blir vanskelig med god kontroll og spilleansvarlighet. Så kanskje vi bare kan stoppe diskusjonen nå?

De utenlandske spillselskapene vil veldig gjerne ha tilgang til det norske spillemarkedet. Noen banker på døra og ber om lisens. Noen går bakveien og stikker innom ubedt. Mange gjør begge deler. Gjennom omgåelse av reklameforbudet via tv-kanaler sendt fra andre land og rene brudd på regelverket med reklame på sms, e-post og via for eksempel Facebook og YouTube. De bruker falske nettsider som framstår som journalistiske og blogger eller kommentarfeltinnlegg med falske profiler.

Eller sender ut norske kjendiser som John Arne Riise og Tone Damli, som bruker sin posisjon til å promotere selskap som Betsson og bidrar selv med sine private store begivenheter, som John Arne Riises bryllup og Tones Damlis barnefødsel, for å få opp inntekter og oppmerksomhet.

Faksimile fra Betssons blogg

Kreativiteten og kynismen i spillbransjen er stor. De som vinner mye får ikke spille mer. Det viser seg også jevnlig vrient å få tak i premien. De som taper oppfordres til å fortsette - og tilbys lån om de mangler penger. De som prøver å slutte hentes inn igjen, med tilbud om bonus, gratis spill eller til og med jobbtilbud som vervekonsulenter.

I regjeringserklæringen fra Høyre- og Frp-regjeringen står det at "Regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer."

Felles front 

Regjeringspartienes politikere har vist til lisensordningen i Danmark, og vektlagt at å åpne for lisens til de utenlandske spillselskapene er for nettopp å øke inntektene til gode formål, som kultur, idrett og frivillighet, som i dag får støtte fra overskuddet til Norsk Tipping.

Dette sier frivilligheten nei takk til. I et felles brev ber 16 av de sentrale frivillige organisasjonene fra idrett, barne-og ungdomsorganisasjoner, kultur og spillansvarlighet kulturminister og kulturpolitikere om å si nei til en lisensordning. Bak oppropet står organisasjoner som Blå Kors, Frelsesarmeens rusomsorg, Kreftforeningen, LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Musikernes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Blindeforbund, Norges idrettsforbund, Norges Musikkorps Forbund, Norsk folkehjelp, Norsk musikkråd, Norsk teaterråd, Redd Barna, Redningsselskapet, Røde Kors og Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Til sammen representerer disse flere millioner medlemmer over hele landet. Organisasjonene ønsker en ansvarlig pengespillpolitikk som begrenser spilleproblemer, og mener at modellen med én aktør under statlig kontroll er den beste måten å sikre dette på.

Heller ikke folket ønsker seg utenlandske spill. En undersøkelse som er gjort av Respons Analyse i sommer viste at nær 60 prosent sier nei til å åpne for utenlandske spill i Norge. Bare 11 prosent er for.

Nå har første del av den varslede utredningen kommet, utført av Rambøll. Denne viser at det ikke blir mer penger til gode formål med en lisensordning, som altså skulle være begrunnelsen for å åpne for dette.

Ferdig snakka?

Ifølge regjeringserklæringen skal «sosialpolitiske hensyn» være sentralt. Tall fra en rapport laget av Universitetet i Bergen (2014) viser at det i dag er om lag 22.000 mennesker med pengespillproblemer i Norge. Rundt 100.000 har en risikabel spilleadferd og et problematisk forhold til spillingen.  Hovedoppgaven for norsk spillpolitikk er å begrense antallet som får problemer med egen spilleatferd. Derfor har Norsk Tipping et omfattende trygghetsregime rundt den enkelte spiller, ved siden av overvåkningen av det enkelte spill. Når det gjelder ansvarlighet, konkluderer Rambøll-rapporten med at en lisensmodell ikke kan levere på samme høye nivå når det gjelder forbrukerbeskyttelse som det Norsk Tipping har i dag. De aktørene som ønsker seg inn på det norske markedet, er ikke interessert dersom det stilles tilsvarende krav, er konklusjonen. Med andre ord vil de ikke være med dersom de må ta spillansvarlighet på alvor. 

Det vil være vanskelig for kulturminister Thorhild Widvey å legge fram et forslag om å åpne for lisens til utenlandske spillselskaper når det verken gir økte inntekter eller kan forvaltes innenfor et ansvarlighetsregime vi kan stå for. Så da bør vi vel være ferdig snakka om dette? Også greit å bidra til at norske kjendiser heller finner andre inntektskilder enn ambassadøroppdrag for spillselskap som får dem til å bryte norsk lov mot spillreklame

Isteden bør vi sette inn innsatsen nettopp på å bekjempe de aktørene som daglig undergraver eller bryter det norske reklameforbudet mot spillreklame for å prøve å lokke norske kunder utpå. De bør stoppes, ikke belønnes med lisens.

Dette blogginnlegget ble først publisert hos Nettavisen 20. januar 2015.