Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flere cannabisutsalg enn McDonalds-restauranter

Ved siste opptelling hadde Colorado 505 cannabisutsalg for såkalt medisinsk marihuana og 332 utsalg for «rekreasjonscannabis». Til sammenlikning var det 405 Starbucks og 227 McDonalds. Cannabis er med andre ord mer tilgjengelig enn en Big Mac. Det påvirker også bruken. Legalisering av cannabis har ført Colorado til statistikktoppen for cannabisbruk.  


Sammenliknet med USA - og de fleste andre vestlige land - har Norge veldig lav bruk av cannabis. Mens 1,7 prosent har brukt i Norge siste måned er det opp mot 10 prosent som bruker regelmessig i USA. Dette tallet er dobbelt så høyt som for ti år siden.

Noen tar til orde for at også Norge skal legalisere cannabis. Det argumenteres med at det vil gi kontroll over salget til mindreårige, det vil gjøre at færre bruker sterkere narkotiske stoffer og det vil fjerne det illegale markedet. Noen mener også at det vil gjøre at folk bytter fra alkohol til cannabis, noe legaliseringstilhengerne mener vil gi en folkehelsegevinst.

Colorado-eksperimentet: Legalisering øker bruk

Delstaten Colorado i USA legaliserte cannabis for såkalt rekreasjonell bruk for to år siden. De er dermed det området i verden som har gått lengst i å liberalisere narkotikalovgivning og har slik blitt et slags testlaboratorium for narkotikapolitikk.

Nå har svaret kommet på dette eksperimentet. Den første nasjonale statistikken for alkohol og narkotika siden Colorado legaliserte viser at:

  • Bruken av cannabis har økt i alle aldersgrupper, også de mindreårige. I gruppen 12-17 år er det nå 20 prosent som har prøvd cannabis. 
  • Colorado har siden de åpnet for medisinsk bruk av cannabis, gått fra 14. plass til 1. plass når det gjelder cannabisbruk i USA. Nesten 15 prosent av innbyggerne i delstaten oppga at de hadde brukt cannabis den siste måneden. 
  • I USA som helhet steg cannabisbruk siste måned med et halvt prosentpoeng fra 2013 til 2014, fra 7,4 prosent til 7,9 prosent. I Colorado var økningen over 2 prosentpoeng, fra 12,7 til 14,9 prosent.
  • Colorado har den nest høyeste bruken av andre illegale stoffer, 27 prosent over landsgjennomsnittet, bare slått av Washington D.C. - opp fra en sjetteplass ved forrige måling.
  • Colorado er også blant de delstatene som har høyest alkoholkonsum, med en femteplass på bruk siste måned og en sjetteplass i andelen som har drukket seg full siste måned.

Les hele rapporten her.

Cannabis i tillegg

Dette viser at påstandene om godene ved legalisering ikke tåler møtet med virkeligheten.

Tallene om alkohol bekrefter det annen forskning har vist: Cannabis kommer i tillegg, ikke istedenfor. En svensk studie viste også at de som røyker cannabis drikker mer enn andre.

Påstanden om at det illegale markedet forsvinner når det kommer et legalt, er heller ikke rett, viser Colorado. Det er fortsatt et marked både for mindreårige og for de som vil ha sterkere  og billigere varer.I Colorado vil de for eksempel fra 2017 redusere avgiften på legal cannabis for å ta opp konkurransen med det illegale.

Og det løser heller ikke den aller viktigste utfordringen:  Å begrense bruk blant mindreårige. Unge, uferdige hjerner er særlig sårbare for risikoen ved cannabisbruk, som svekkede kognitive evner, permanent redusert IQ eller cannabisutløst psykose. Det er derfor spesielt viktig å begrense bruken blant denne gruppen. Men aldersgrense på utsalget klarer altså ikke å demme opp for økt tilgjengelighet. Det kan vi jo kjenne igjen fra vår egen kontekst med alkoholsalg. Selv om alkohol har aldersgrense og sprit kun selges på polet, er debutalder for sprit om lag 15 år, og over halvparten av elevene på videregående har vært fulle siste år. Tilgjengelighet - og sosial aksept - påvirker bruk mer enn aldersgrense. Det samme gjør risikovurdering.

Farlig ufarliggjøring

I et leserinnlegg i Dagbladet skriver lederen i Fremskrittspartiets ungdom, Atle Simonsen, at "det farligste som kan skje, er at den som bruker for mye sovner".

Selv ikke de mest innbitte legaliseringsentusiastene mener at cannabis er harmløst. Cannabis påvirker fysisk og psykisk helse - fra dårlig motorikk, sløvhet, svekkede læringsevner og dårlig hukommelse, til risiko for psykose, schizofreni og sykdommer som KOLS. Det er uenighet om graden av skadepotensialet og risiko, men denne beskrivelsen fra ungdomspartilederen framstår i en særklasse.

Framstillingen av cannabis som nær ufarlig påvirker naturlig nok også bruk. I Europa har cannabisbruken gått ned, i USA går den opp. EUs narkotikabyrå konkluderte med at ulik vurdering av risiko var en viktig forklaring. Parallelt med utbredelsen av medisinsk marihuana og full legalisering i USA har det vært en nedgang i andelen som vurderer det som farlig å bruke cannabis. På landsbasis har denne andelen gått ned fra 31,4 prosent i 2012 til 27,4 prosent i 2014. Nedgangen har vært enda sterkere i legaliseringsstatene. I Colorado har andelen gått ned fra 24,1 prosent til nær 18 prosent.

Må være føre var

Noen har håpet at Colorado skulle bli starten på en historie der lovlig cannabis blir normalen. Erfaringene etter to år bør være et tydelig varsel om at legalisering ikke er svaret.

I Norge er det bred oppslutning om fortsatt forbud mot kjøp, salg og bruk av cannabis. Dette er vist gjennom flere målinger, blant annet en Sentio har utført for Actis, der et overveldende flertall, 83 prosent, støtter et fortsatt forbud, mot 12 prosent som ønsker å legalisere.

Holdninger og handlingsvalg formes også av lover, noe vi ser fra USA. Når cannabis gjøres lovlig og til dels markedsføres som medisin og noe som er bra for deg, påvirker det bruk. I Actis sin undersøkelse spurte vi også om folk trodde at flere ville bruke dersom det var lovlig. Hele 83 prosent svarte ja på det.

Forbudet har betydning for tilgjengelighet, for mulighet til å gripe inn mot begynnende rusproblem og for folks valg. For mange betyr det noe om ting er lovlig eller ikke. Samtidig virker ikke forbud alene. Kunnskap og forebygging er også sentralt for å begrense bruk. Nordmenns lave bruk, og særlig lav ungdomsbruk, er viktig å ivareta. Da trenger vi en politikk som er føre var, ikke en kopi av amerikanske eksperimenter.

Dette blogginnlegget ble først publiert hos Nettavisen 17. januar 2016.