Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabisbruk under svangerskap kan få følger for barnet. Også under oppveksten er det uheldig å eksponeres for cannabis av ulike årsaker
Foreldre er vårt førstelinjeforsvar. De kan formidle holdninger, noe vi vet er utrolig viktig for ungdoms rusvalg, skriver Mina Gerhardsen.

Foreldre er førstelinje

Norge har lykkes med å holde cannabisbruken lav, sammenlignet med mange andre land.

Strømmen av tv-serier der cannabisbruk er et morsomt element som kun gjør folk fnisete og surrete og en del av debatten om legalisering, gir et budskap til ungdom om at cannabis ikke er skadelig. Det er et budskap som trenger motvekt. I Adressa 8. juli ber politiet foreldre komme på banen. Det er en viktig oppfordring. Foreldre er vårt førstelinjeforsvar. De kan formidle holdninger, noe vi vet er utrolig viktig for ungdoms rusvalg. Og de kan oppdage rusbruk tidlig, før problemet blir så stort at det er vanskelig å reparere.

Alvorlige konsekvenser

Norge har lykkes med å holde cannabisbruken lav, sammenlignet med mange andre land. Nå opplever vi en økning i bruk, slik saken om antall ungdom tatt for narkotikabruk i Trondheim illustrerer. Det er alvorlig. For selv om det går bra med de aller fleste som prøver, særlig fordi de fleste av disse slutter etter få forsøk, er det noen det ikke går bra med. Å forebygge og forhindre prøving og bruk er med på å redusere risiko for de alvorlige konsekvensene cannabisbruk kan få for enkelte.

Vi har etter hvert mye forskning på dette og bred konsensus om at cannabisbruk kan gi følgende konsekvenser: Avhengighet - 17 prosent av ungdom som prøver cannabis mer enn fem ganger blir avhengige. Psykosefare - påvist sammenheng mellom cannabisbruk og risiko for psykose. Svekker hjernen - påvist sammenheng mellom bruk og svekket hukommelse og evne til å ta initiativ, på kort og lang sikt. Økt fare for frafall i skole - stadig mer forskning som viser sammenheng mellom cannabisbruk og frafall. Økt behandlingsbehov - sterk økning i antall som søker behandling for cannabisbruk.

Mer folkeopplysning

Risikoen forsterkes av at cannabisen er mye sterkere enn tidligere. Virkestoffet THC har nå mye høyere potens enn før, noe som øker faren for avhengighet, psykose og andre negative effekter. Den hasjen foreldregenerasjonen kan ha prøvd for 20 år siden er noe ganske annet enn det ungdom tester i dag.

Mens alle er klar over farene ved røyking ser vi at det i mange ungdomsmiljøer er en vurdering av at cannabisbruk er nærmest risikofritt. Vi trenger rett og slett mer og bedre folkeopplysning for å forebygge at flere får problemer med rus. Cannabis har et stort skadepotensial for fysisk og psykisk helse og det kan begrense livsmuligheter. Det er det viktig at foreldre vet, for å nettopp kunne gi gode råd framfor å gi signal om at cannabis neppe er så farlig. Kommentator i Adressa, Gunnar Okstad, har helt rett når han skriver at «Den viktigste kampen mot narkotika står ikke ved grensekontroller, i rettssaler og i avhørsrom hos politiet, men rundt kjøkkenbord der kunnskap deles og holdninger bygges.»

Innlegget ble publisert 13. juli 2015 i Adresseavisen.