Meld deg på vårt nyhetsbrev!

skolelei_gutt_shutterstock.jpg
Foto: Shutterstock

Han sløve bakerst i klassen

Elever som sover på pulten. Elever som ikke klarer å henge med i timen. Venner som fniser hysterisk og forstyrrer undervisningen. Lærere og politi forteller om en økning av elever som ikke bare ruser seg til fest i helgen, men som røyker cannabis til hverdags.

Det er ikke nytt med rusbruk i skoletiden. Men både fra skolehold og politi fortelles det nå om en økning av elever som ruser seg i skoletiden. Vi mangler gode tall for dette, men en undersøkelse Sentio nylig har gjennomført viser at hver femte elev kjenner til at medelever har møtt ruset på narkotika på skolen.

Av unge som bruker cannabis er det en av seks som blir avhengig, ifølge internasjonale studier. Norsk forskning gjør et skille mellom de som prøver noen få ganger, som er de fleste av de som prøver, og de som prøver over fem ganger. Av de siste er det 17 prosent som får et avhengighetsproblem.

Smitteeffekt

Rusede medelever oppleves utrygt, sa påtroppende leder i Elevorganisasjonen Sylvia Lind på Dagsnytt18 nylig. Bekymringen fra fagfolk er at elever som ruser seg skaper en smitteeffekt med økt aksept og dermed lavere terskel for prøving og økt bruk.

Undersøkelsen fra Sentio viser også at 5 prosent av elevene i løpet av siste år har fått egen undervisning forstyrret av rusede medelever.

Sammen med Elevorganisasjonen inviterte Actis i forrige uke alle ungdomspartiene til idémyldring om hvordan elevenes rett til et trygt og rusfritt læringsmiljø kan sikres - og hvordan elever som strever med rus kan få bedre og tidligere hjelp.

Meldinger om økt grad av kjøp og salg i skolen og økt bruk i skoletiden bør være en vekker for skolene, foreldre, nærmiljø og politikere til økt innsats.

Slippe press

Elever skal slippe press om å kjøpe cannabis i friminuttet. Eleven som stadig sitter og sløver på bakerste pult skal bli sett. Det er ikke alltid rus som er årsaken til at noen henger med hodet i timen. Det kan være et slit å være ung, med skolearbeid, jobb, aktiviteter, dataspill og et kjærlighetsliv som en berg- og dalbane. Men det kan også være rus - og da trenger vi voksne som ser, forstår og som kan hjelpe.

Skolen kan kanskje ikke hjelpe til med kjærlighetssorg eller søvnmangel, men skolen skal avdekke rusproblemer og sette inn innsats så tidlig som mulig.

Dette blogginnlegget ble først publisert hos Nettavisen 22. juni 2016.