Meld deg på vårt nyhetsbrev!

stovner_tbanestasjon.jpg

Ikke i min skolegård!

Folk kan ha ulike meninger om narkotikapolitikk, men de aller fleste er enige om at skolen ikke skal være arena for kjøp, salg eller bruk. Nå varsler politiet om økt salg i skolegårdene.

Da jeg møtte ansvarlig for forebygging ved Stovner politistasjon for noen uker siden, fortalte han nettopp om økning av kjøp og salg av narkotika i skolegården. Foreldre slår alarm om redde elever som føler press om å hjelpe med salget.

Å bruke skolegården som rekrutteringsarena forteller om en ekstremt sterk kynisme blant selgerne. Selv på "Plata" i dens "storhetstid" var det en sterk kodeks om ikke å selge til mindreårige. Delvis av frykt for å bli tatt, men også fordi miljøet tok et ansvar for ikke å rekruttere ungdom til dette livet. Det er en skjebne de ikke unnet sin verste fiende, som en venn av meg fortalte fra sin tid der. Den holdningen deles åpenbart ikke av alle selgerne som nå driver butikk blant skoleungdom.

Skolegården skal ikke være salgsarena

Jeg er selv fra Stovner. En oslobydel med et blandet rykte, men som var mitt barndomsparadis. Alt er ikke idyll på Stovner, det vil være feil å si. Det er et område med sosiale utfordringer også. Men nå forteller politiet at det hardner til. Nå krever lokalpolitikere nasjonal hjelp for å hindre at dette får fotfeste.

Folk kan ha ulike meninger om narkotikapolitikk, men de aller, aller fleste er enige om at skolegården ikke skal være arena for kjøp og salg.

Det er også en bred allmenn oppslutning om å forebygge bruk av stoffer som marihuana og hasj blant unge. Det er flere grunner til det:

Sårbare hjerner: Skoleungdoms hjerner er fortsatt under utvikling og derfor ekstra sårbare for skade fra rusbruk, som marihuana og hasj.

Avhengighet: Av unge som prøver mer enn fem ganger, risikerer 17 prosent å bli avhengige, viser forskning.

Frafall: Bruk av hasj og marihuana henger sammen med økt risiko for dårlige skoleresultater og frafall.

Psykose: Hasj og marihuanabruk kan gi økt fare for akutt psykose og schizofreni. Risikoen er liten, men siden det er ukjent hvem som har en biologisk sårbarhet for dette, advarer forskerne nå mot bruk av rusmiddelet.

Les mer i Actisrapporten «Myter og fakta om cannabis»

Lokalaksjoner for å beskytte skolegårdene?

Situasjonen på Stovner er ikke unik. Salg i skolegården skjer også i andre deler av Oslo og andre deler av landet. Politi, foreldre, skole og andre gode krefter må gå sammen, slik de nå gjør på Stovner.

"Not in my backyard" kalles ofte lokalaksjoner i USA når de skal stoppe dårlige planer for sitt nærmiljø. Vi trenger slike lokalaksjoner for å beskytte skolegårdene våre også.

Vi som er fra Stovner og andre steder som opplever dette, må være helt klare: Vi finner oss ikke i at skolegården blir arena for kjøp, salg og bruk av narkotika. Vårt budskap er klart: Ikke i min skolegård!

Dette blogginnlegget ble først publisert hos Nettavisen 20. mai 2016.