Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gravid mage med prikkete hvit og rosa kjole på rosa bakgrunn
Alkohol kan skade fosteret i alle stadier av svangerskapet. Foto: Shutterstock

«Jeg har heldigvis ikke en moraliserende lege»

Helsedirektoratet har i flere år kjørt kampanjer mot alkoholbruk under svangerskap. Med en søt tegnefilm advarer de mot «å drikke sammen med barnet ditt». Det er en vennlig påminnelse om det alle vet, nemlig at alkohol og svangerskap ikke hører sammen. Likevel er det en ganske utbredt holdning om at et lite glass vin  er greit.

En bekjent spurte sine venner om de var blitt spurt om alkoholbruk og orientert om skadepotensialet på første svangerskapskontroll. Hun ble møtt med svaret "Nei, jeg har heldigvis ikke en moraliserende lege".

Den holdningen er en stor utfordring. Den gjør at mange leger synes det er vanskelig å spørre om alkoholbruk og fortelle om hvor alvorlig det faktisk er med alkoholbruk under svangerskapet. Forskningen tyder på at alkohol er mest skadelig tidlig, i uke 3-8, når organene dannes, men også gjennom resten av svangerskapet vil alkoholbruk kunne skade barnets hjerne og organer. En følge av alkoholeksponering kan være at hjernen blir mindre,  med redusert frontallapp som påvirker evne til å konsentrere seg, planlegge og organisere. Høyere dose alkohol gir mer skade.  

Å påpeke at det ikke finnes noen trygg alkoholbruk under et svangerskap handler ikke om moralisering, men om å forebygge skader for livet for barnet.  

1000 barn i året

Noen barn sliter med leken og samspillet med andre, med motorikk og konsentrasjon eller impulskontroll. Ruseksponering i mors mage kan være grunnen til at noen barn strever litt ekstra.

I Norge blir det hvert år født rundt 1000 barn med alkoholskader, ifølge boken De minste barnas stemme av Mette Sund Sjøvold og Kristin G. Furuholmen. Mange av oss har møtt ruseksponerte barn uten å være klar over det og lurt på hva som er galt med ungen. Symptomer kan være problemer med lek og samspill med andre barn, dårlig motorikk, konsentrasjon, koordinering og impulskontroll, hyperaktivitet og svekket evne til å lære. Ofte mangler de en diagnose fordi mors alkoholbruk under svangerskapet ikke er kjent av helsepersonell. Det gjør at disse barna kan oppleves som vanskelige, uten at de får den tilretteleggingen de trenger for alkoholskadene de har.

- Det er nok en god del barn i Norge som har ulike typer vansker som er alkoholrelatert, men som ikke har fått en diagnose. Det kan være fordi mor aldri har blitt spurt om alkoholvaner i svangerskapet, eller fordi man ikke tenker på at vanskene kan skyldes alkohol. Det kan være barn med lærevansker og atferdsvansker som ADHD, sier barnelege og professor ved NTNU Jon Skranes til Tv2.

Hvert år fødes om lag 60 barn med FAS (føtalt alkohol syndrom), som er den mest alvorlige diagnosen som følge av alkoholbruk under svangerskap. FAS gir hjerneskade, hemmer vekst og gir et spesielt utseende.

Ingen vil skade

Ingen vil med viten og vilje skade sitt eget barn, og det er utbredt kunnskap at man ikke bør drikke alkohol når man er gravid. Hvorfor er det allikevel så mange barn som fødes med alkoholskader?

Dårlig informasjon kan være et av svarene. Forskning viser at gravide reduserer alkoholbruken betydelig, men selv om 74 prosent har fått et tydelig råd om å holde seg unna alkohol, drikker 40 prosent av vordende mødre fortsatt noe i løpet av svangerskapet. Dette til  tross for at forskningen viser at babyen i magen får samme promille som mor, men har en kropp som tåler den mye dårligere. Som hovedregel kan alkohol skade fosteret i alle faser av svangerskapet, og er den vanligste kjente årsak til psykisk utviklingshemming i den vestlige verden.

Det kan se ut som om alkohol ikke er et fast tema ved svangerskapskontroller. En undersøkelse gjort av Helsedirektoratet viser at 27 prosent av de gravide sier de ikke ble spurt om alkoholbruk. 60 prosent sier at de ikke ble fortalt om konsekvensene ved å drikke alkohol i svangerskapet (Helserådet nr. 21/2014. Tilgjengelig her).  

De svakeste barna

Norske helsemyndigheter anbefaler ikke bare gravide, men også alle kvinner som prøver å bli gravide, å avstå fra alkohol. Dette fordi alkohol er mest skadelig for fosteret i tiden når organene utvikles, i uke 3-8, så tidlig at de færreste i det hele tatt er klar over at de er gravide. Kun 7 prosent av kvinner som prøver å bli gravide, avstår helt fra alkohol.  

Vi må ta vare på disse minste og svakeste barna. For å gjøre det, må helsepersonell tørre å spørre gravide om alkoholbruk. Å få ordentlig informasjon om den reelle risikoen ved alkoholbruk under svangerskapet kan være det som skal til for at den gravide tar sunnere valg. Ved å spørre kan leger også få muligheten til å sette riktig diagnose tidlig der det er stor risiko for skade, og barna og deres familier kan få oppfølging og tilrettelegging helt fra fødselen. Det kan være et ubehagelig spørsmål å stille fordi det peker direkte tilbake på mor og hennes vaner, men det kan utgjøre et hav av forskjell for familiene det gjelder. 

Dette blogginnlegget er basert på kapittel 8, «Ruseksponering: alkohol og nikotin», i boken De minste barnas stemme av Mette Sund Sjøvold og Kristin G. Furuholmen.

 

Dette blogginnlegget ble først publisert hos Nettavisen 30. januar 2016