Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kan du røyke deg frisk?

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

I VGTV-serien "Oljebarna" møter vi Silje, som har flyttet til Nederland for å kunne behandle sin posttraumatiske stresslidelse med cannabis. I programmet etterlyser hun muligheten til å røyke cannabis som medisin også her til lands.

Vi gjør mange ting for å føle oss bedre, i TV-serier pleier folk å ta seg en drink når livet går dem imot, noen ber, noen shopper, andre tyr til sjokolade eller iskrem. Og kanskje gjør disse tingene at du føler deg bedre. Men de færreste av oss vil beskrive dette som medisin. Den subjektive opplevelsen er ikke uvesentlig, men for at noe skal kunne godkjennes som legemiddel kreves god dokumentasjon. Det ville være rart om vi skulle fire på disse kravene akkurat for cannabisstoffer, og særlig hvis målgruppen er alvorlig syke mennesker.

Debatten om medisinsk cannabis har vært særlig opphetet i USA. Amerikanske legemiddelmyndigheter har ikke funnet at cannabis er trygt og effektivt mot noen lidelser. Likevel har en rekke delstater har åpnet opp for ?medical marijuana? gjennom folkeavstemninger, uten den vitenskapelige dokumentasjonen som vanligvis kreves for nye medisiner.

Ofte presenteres forslagene om medisinsk marijuana i form av såkalte "compassionate care acts" som skal sikre alvorlig syke mennesker tilgang til nødvendige medisiner.
Regelverket for medisinsk marijuana varierer mellom delstatene. Noen delstater har relativt restriktive og spesifikke regler for lidelser som tillater bruk av marijuana, mens andre (for eksempel California) åpner for mer utstrakt forskrivning ved å tillate bruk av marijuana for alle tilstander legen mener det vil hjelpe for.

Dette gir grunnlag ikke bare for såkalt "doctor shopping", men også for leger som spesialiserer seg på å skrive ut marijuanalisenser mot et lite honorar. Enkelte av dem garanterer til og med at de kan påvise en lidelse som kvalifiserer for medisinsk marijuana, ellers slipper man å betale. I flere delstater står et fåtall leger for en stor andel av marijuanalisensene.

Framveksten av medisinsk marijuana har ført til en eksplosjon i antall marijuanautsalg. Denver, Colorado har for eksempel flere såkalte "dispensaries" enn offentlige skoler eller Starbucks-kafeer.

Selv om medisinsk marijuana ofte blir introdusert som en hjelp til mennesker med alvorlige og livstruende lidelser viser studier at medisinsk cannabis oftest brukes mot søvnløshet, angst og smertetilstander. Den typiske pasienten er en mann i 30-årene med erfaring med cannabis og andre stoffer, og bare en liten andel hadde alvorlige sykdommer som HIV og kreft.

I prinsippet er det ingenting i veien for å bruke cannabisbaserte medisiner. Mange av dagens legemidler er basert på narkotiske stoffer, og det finnes allerede et par (Sativex, Marinol) som er basert på cannabinoider. Men kravet for å kalle det medisin og for å bruke det som medisin må være at det faktisk er medisin. Det vil si at det tåler samme vitenskapelige testing og vurdering som andre ting vi får på resept.


Det verserer mange påstander om medisinske effekter av cannabis på en lang rekke lidelser, men bare et fåtall er dokumentert, blant annet noen nevrologiske lidelser, smerte, kvalme og redusert appetitt. Selv der det er påvist effekt er ikke cannabisstoffene førstevalg i behandlingen. Årsaken til dette er dels at andre legemidler er mer effektive, og dels risikoen for avhengighet og ubehagelige bivirkninger. Som professor Jørgen Bramness påpeker i intervju med VG er det ikke bare mangelfull dokumentasjon på effekt, men i noen tilfeller det kan også tenkes at cannabis kan forverre tilstanden.

Det er ikke nødvendigvis noen kobling mellom medisinsk bruk av cannabisstoffer og legalisering av cannabis, selv om mange på begge sider av debatten føler at spørsmålene er knyttet sammen. I noen tilfeller fungerer medisinsk cannabis som en døråpner for liberalisering av narkotikapolitikken, i andre tilfeller er man unødig skeptisk til medisinsk bruk fordi cannabis er ulovlig.

Selv om medisinsk cannabis har mange problematiske sider, er det likevel viktig å utforske det medisinske potensialet i cannabinoider. Det pågår allerede en god del forskning på disse stoffene, og hvis det dokumenteres effekter av slike stoffer i gode, vitenskapelige studier, er det all grunn til å ønske dem velkommen. Men da snakker vi om bruk av et stoff til medisinsk bruk, foreskrevet av medisinsk personell og gitt i et format med medisinsk hensikt, ikke selvdiagnostisering og selvmedisinering  med et rusmiddel som «medisin».