Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Drikke skjenkes i glass
Sprittaxier selger sprit til mindreårige. Foto: Shutterstock

Takeaway-sprit

Sprittaxier kalles de. Bilene som leverer sprit på døra til alle ukas og døgnets tider uten å spørre om alder. På legevakten i Oslo får de jevnlig inn kundene: 14-15-åringer som er alkoholforgiftet.

Over 80 slike hendelser var det på Oslo legevakt  i fjor, 26 hittil i år, melder NRK.

Før var det et Oslo vest-fenomen, nå finnes det mange steder i landet. Dette er alvorlig. Først og fremst fordi det bidrar til å gi 14-15-åringer lett tilgang på sprit - og vi vet at unge som drikker seg beruset mye lettere havner i dårlige eller farlige situasjoner enn eldre. Unge kropper har lite trening med å håndtere sterk alkohol som virker raskt, noe de høye tallene fra legevakten over ungdom som er alkoholforgiftet viser. Dømmekraften hos en 14-åring blir heller ikke bedre med høy promille.

Like lett som å bestille pizza

Det er også skummelt fordi man ikke kan vite hva som selges - om det er smuglersprit eller en mer hjemmesnekret blanding, for eksempel med det farlige stoffet metanol.

Når ungdom sier at det er like lett å bestille sprit som å bestille pizza, bør det være et klart varsel om å øke innsatsen for å stoppe dette.

Vi trenger at politiet følger opp. Dette er organisert kriminalitet det er viktig å få stoppet.

Må melde fra

Vi trenger økt bevissthet og kunnskap blant ungdom om risikoen ved å kjøpe fra en ukjent person som dukker opp på døra med østeuropeiske smuglervarer som man ikke har noen mulighet til å vite hva faktisk er. Bedre rusundervisning i skolen er viktig for å hjelpe ungdom med å gjøre kloke valg.

Og vi trenger foreldre som følger med på ungdomsmiljøet ungene deres er en del av - som snakker med sine egne ungdommer og som følger med og varsler om man hører at det foregår slikt salg.

Sprittaxiene gjør at spritsalget foregår uten noen alderskontroll eller andre begrensninger, så det kan bestilles påfyll både til alkoholikeren som sitter hjemme eller til festen som har gått tom. Det er risikabelt. I verste fall kan liv gå tapt.

Dette blogginnlegget ble først publisert hos Nettavisen 15. april 2016.