Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Trenger en barnehage retningslinjer for alkoholbruk?

Ifjor vant en barnehage Akanprisen for godt rusforebyggende arbeid på arbeidsplassen. - Men trenger en barnehage retningslinjer for alkoholbruk?

Blogginnlegget ble først publisert på Nettavisen, 30. januar 2015

Spørsmålet ble stilt av foreldrerepresentanten i barnehagens samarbeidsutvalg da nyheten kom. Det spørsmålet har daglig leder Det spørsmålet har daglig leder Sølvi Dahle fått flere ganger etter at barnehagen hun leder, ABC barnehage i Kristiansund, fikk tildelt Akanprisen for 2014.

Svaret hennes er veldig klart: Det trenger de. Det trenger alle arbeidsplasser. - Vi er en kvinnearbeidsplass, og vi vet at kvinner drikker stadig mer. Vi jobber med noe av det mest verdifulle vi har, nemlig barn, og kan ikke ta noen sjanser med sikkerheten ved å ha folk som for eksempel møter beruset på jobb, sa Dahle på et møte der hun og jeg var hos Actis Møre og Romsdal denne uken.

Kriteriene for å få AKAN-prisen er at det rusforebyggende arbeidet er en del av virksomhetens systematiske HMS-system, og at de har retningslinjer for rus. Retningslinjene må være kjent for de ansatte og etterleves i praksis.

ABC barnehagen har ikke hatt noen uheldige hendelser med ansattes alkoholbruk, men ville være føre-var og rett og slett gjøre den forebyggingsjobben de mente var en plikt. - Det er veldig stort å få en sånn pris. Men vi har egentlig bare gjort den jobben vi mener vi skal gjøre, sa Sølvi Dahle da hun mottok prisen. Bedriften hentet noen forslag til retningslinjer fra Akans hjemmeside og tilpasset dem sine behov. Nå henger de på veggen og deles ut til alle nyansatte og vikarer. Temaet er en del av årshjulet.

Sånn burde det være alle steder. Men det er det ikke. Seks av ti bedrifter mangler slike retningslinjer, viser en undersøkelse Akan kompetansesenter, har gjort. AV-OG-TIL gjorde nylig en undersøkelse der de spurte folk om det finnes retningslinjer for alkoholbruk på deres arbeidsplass. Mens 45 prosent svarer ja på spørsmålet, svarer 26 prosent nei og 25 prosent vet ikke.

Ikke bare hyggelig

Nordmenn drikker stadig mer, og arbeidsplassen er en av våre viktigste alkoholarenaer. Hele 40 prosent av alkoholinntaket vårt skjer i forbindelse med jobb, det vil si i forbindelse med de sosiale gråsonene: Lønningspils, bursdagsfeiring, sommerfest og julebord. I utgangspunktet er dette hyggelige ting, som skal skape fellesskap og økt trivsel på arbeidsplassen. Men det er ikke alltid slik. Før jul meldte VG at over 600 000 nordmenn hadde opplevd ubehagelige hendelser på julebord. 

En undersøkelse Actis har gjort sammen med AV-OG-TIL og Akan viser at en av tre synes det drikkes for mye i de sosiale jobbsammenhengene. Alkohol i jobbsammenheng kan være hyggelig, men det kan også skape drikkepress, føre til ekskludering av de som ikke drikker og gi uønskede hendelser, som ugrei seksuell oppmerksomhet.

Omdømme

I Kristiansund er det full barnehagedekning, og kamp om ungene - og om de beste ansatte. ABC barnehage er også klare på at bevissthet rundt ansattes alkoholbruk også er viktig for deres omdømme. Dahle mener det er viktig at folk også tenker på at de representerer barnehagen utenom arbeidstid. Om det er på byen eller på sosiale medier. - Våre ansatte er betalt for et antall timer på jobb, men det tenker ikke folk på om de møter deg ute i en uheldig situasjon, sa Dahle på møtet.  Det bør være et viktig perspektiv for mange flere virksomheter enn barnehagebedrifter.

En god og forebyggende alkoholstrategi er et fortrinn for arbeidslivet i sum og for den enkelte bedrift. Det skaper et bedre arbeidsmiljø og det reduserer sykefravær. Anslag tilsier 30 prosent av korttidsfraværet skyldes bakfyll. Det koster mye. Om lag drøye 2000 kroner per person per fraværsdag.  Tilsvarende er problemet med de som kommer og som ikke burde vært der fordi de fortsatt har promille. Det svekker produktivitet og kvalitet ? og kan utgjøre en risiko.

ABC barnehagen er et godt forbilde. Men vi trenger mer enn gode eksempler og forbilder: Vi trenger tydelige krav til arbeidsgiverne om at dette skal være på plass på alle arbeidsplasser. 

For Dahle har helt rett: En barnehage trenger slike retningslinjer, forebygging og bevissthet. Det gjør også alle andre arbeidsplasser. Riktignok er noen bransjer mer utsatt enn andre, men ingen går helt fri.

Denne uka har mange vært opptatt av viktigheten av en sterk arbeidsmiljølov. Et arbeidsliv uten drikkepress eller utrygghet på grunn av andres drikking bør også være en del av arbeidet for et godt arbeidsmiljø.