Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Silje Ask Lundberg skriver valgblogg om taxfree.
Kjære politikere som blir valgt inn på Stortinget 11. september: Start prosessen med å fjerne taxfree-ordningen snarest, skriver Silje Ask Lundberg i dette blogginnlegget. Foto: Pexels

Valgblogg: En overmoden sak

I overkant mange reiser med fly om sommeren, men ikke så mange tenker over miljøkonsekvensene av det.

Veksten i utenlandsreiser har vært meget stor over mange år, noe som har resultert i at flytrafikken ut fra Norge har dobbelt så høye klimagassutslipp nå enn hva de var tidlig på 2000-tallet. Dette til tross for nye og mer drivstoffeffektive fly.

Ulogisk ordning

Og det er nettopp i utenlandstrafikken at veksten har vært ekstra stor. Her fins det ingen CO2-avgift, og det er heller ikke merverdiavgift på slike reiser. EUs klimakvotesystem er svakt og gjelder uansett ikke for flyturer ut av EU/EØS.

På toppen av alt dette har vi den ulogiske og miljøfiendtlige taxfree-ordningen, som gjelder for flyturer både inn og ut av landet. Denne ordningen subsidierer flytrafikken på to måter: 

  1. Den gir Avinor store inntekter, som gjør at landingsavgiftene som flyselskapene må betale for å bruke flyplassene, kan holdes lave.  
  2. Den gir passasjerene en fordel i form av billig sprit, tobakk, sukkervarer etc.


Disse manglende avgiftene og den ulogiske taxfree-ordningen er en form for subsidiering av flytrafikken, som gjør at flere tar seg en helgetur til utlandet nettopp fordi prisene er så lave. Det bidrar til den kraftige veksten i klimagassutslipp. Og taxfree-ordning bidrar jo ikke til å innfri viktige mål om bedre folkehelse, for å si det forsiktig.

Les også: Idrett er viktig, men gode fellesskap er viktigst

Vil avskaffe taxfree

Naturvernforbundet ønsker at taxfree-ordningen avskaffes, i kombinasjon med at innførselskvotene på tobakk og alkohol reduseres. EU har tatt bort taxfree-ordningen for reiser mellom EU-land.

Det burde ikke være noen grunn til at Norge, som EØS-medlem, ikke følger etter.

Flyplassene vil ikke lide

Noen er redde for at distriktsflyplassene vil lide dersom taxfree-ordningen avskaffes, siden Avinor da får mindre inntekter. Dette bør ikke være noe problem.

Politikerne kan bare bevilge penger til å opprettholde disse flyplassene på samme måte som de bevilger penger over statsbudsjettet til å opprette vei- og jernbanenettet.

Bønn til politikerne

Ved å avskaffe taxfree vil nok statens økte avgiftsinntekter og reduserte miljø- og folkehelsekostnader langt overstige de beskjedne midlene som trengs for å subsidiere distriktsflyplassene.

Kjære politikere som blir valgt inn på Stortinget 11. september: Start prosessen med å fjerne taxfree-ordningen snarest. Dette burde være en overmoden sak.