Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Tom Tvedt skriver om idrett som forebyggingsarena.
Det er mitt mål at idretten i tillegg til å være en sosial arena for varige vennskap og gode minner, mestring og idrettslig utvikling, også skal være en trygg arena å vokse opp i ,skriver Tom Tvedt i dette blogginnlegget. Foto: Shutterstock

Valgblogg: Idrett er viktig, men gode fellesskap er viktigst

Idrettsglede for alle!  Det er Idrettsforbundets visjon.  Det er min visjon.  Og den er fantastisk – og fantastisk krevende.

I «idrettsglede for alle» ligger det en forpliktelse som også handler om kvaliteten på det idrettstilbudet som gis.  Det er ikke likegyldig hvordan voksne tilrettelegger for idrett. Idretten – på alle nivå – skal gi glede.  Det er krevende, det er forpliktende og det gir idretten en helt vesentlig verdidimensjon.

Det handler om å bry seg

Jeg vet at fysisk aktivitet er viktig.  Jeg vet at idrett beriker liv. Jeg vet at konsekvensene av idrett er både folkehelse, integrering og inkludering. Jeg vet at idrett er drømmer, helter, forbilder og bilder.

Men det er noe ved idretten som er viktigere enn som så.  Idretten skal være – og for de aller fleste er det også gode fellesskap. Idretten når nesten alle, og i det ligger det store forpliktelser.  Hva innebærer fellesskap?

Først og fremst handler idrett for barn og ungdom om voksne som bryr seg. Som bryr seg om mer enn overstegsfinter, dobbeltdans, løpsteknikk og mengden trening.  Voksne som bryr seg, som ser barn som ikke har det bra, ser ungdom på vei ut, ser de gode og de mindre gode gruppene, ser ledere og ser følgere.  Voksne som bryr seg, er idrettens viktigste bidrag til å skape de gode samfunnene vi ønsker oss.

Idretten skal være trygg

Det er mitt mål at idretten i tillegg til å være en sosial arena for varige vennskap og gode minner, mestring og idrettslig utvikling, også skal være en trygg arena å vokse opp i.  Det kan aldri være likegyldig for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon hva slags idrettsmiljøer vi tilbyr våre unge medlemmer, eller hva slags arrangementer vi vil ha.

Jeg vet at kommunene mange steder har tillatt at man serverer alkohol på avgrensede områder i forbindelse med idrettsarrangementer.  Jeg vet også at skjenkebevillingens forutsetninger for eksempel om alder og skjenking av berusede personer blir ivaretatt, men jeg liker det likevel ikke.

Best uten alkohol

Finnes det ikke tilstrekkelig med arenaer i Norge der de som ønsker seg øl eller vin får anledning til det? Kan ikke idrettsopplevelser nytes bedre uten alkohol?  Må vi øke tilgangen til alkohol også i idrettssammenheng? Trenger man alkohol på et idrettsarrangement? 

Men viktigst: Hva med de barna som sitter på tribunen og som altfor ofte har opplevd en far eller en mor som ikke bare nøyer seg med «én pils». Hva tenker idrettslagene som søker om skjenkebevilling, om dem?

Voksne som bryr seg

Det er idrettens mål at barn og ungdom skal møte trygge og alkoholfrie idrettsmiljøer med trenere, ledere og voksne utøvere som viser vei – som bryr seg.  Norsk idrett har lover og retningslinjer som regulerer bruk av alkohol i idrettslige sammenhenger, men ord forblir gode intensjoner om de ikke følges opp med konkret handling. 

Jeg vet at idrettslagene ikke gjør noe i strid med norsk lov.  Jeg vet at de trenger penger. Jeg vet at det fort blir forskjell på VIP-er og vanlige publikummere – på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. 

Men jeg vet også hva jeg gjerne skulle sett: Idrettsarrangementer der barn og ungdom er tilstede burde være alkoholfrie.