Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Internseminar
Tid: 
14. februar 2019 kl 13:00 - 15:00
Sted: 
Torggata 1, store møterommet i 5 etasje

Colorado etter legalisering

Actis og NNPF presenterer funn fra studietur til Colorado.

Hvordan går det egentlig med cannabislegaliseringen i USA? Informasjonen vi får er motstridende, det er mange huller i datamaterialet, og ulike aktører med ulike interesser kjemper for å fortelle sin historie om legaliseringseksperimentet.  

Ikke minst er det mange som forteller oss at det er stor usikkerhet knyttet til kunnskapen vi har. Likevel brer legaliseringseksperimentet seg til stadig nye delstater. I alt ti stater har nå legalisert cannabis for alminnelig bruk, og én av fire amerikanere bor i en delstat det er lov å produsere, kjøpe og bruke cannabis. 

Actis og Norsk Narkotikapolitiforening har vært på studietur til Colorado. Der benyttet vi muligheten til å snakke med mennesker med ulike ståsteder: politikere, politi, helsepersonell, behandlere, arbeidsgivere, aktivister, berørte privatpersoner og myndigheter. 

Stig Erik Sørheim, Lars Hjetland, Jan Erik Bresil og Torbjørn Trommestad vil presentere noen av inntrykkene fra studieturen og legge fram hovedfunnene i vår internrapport «Rocky Mountain High – Erfaringsrapport fra Colorado 2018». 

Det er begrenset med plass, så meld deg på om du vil delta!  

Registrering: