Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Andre grunner til frafall

På tross av innsats gjennom mange år, har vi likevel ikke klart å begrense frafallet i videregående skole.

Fortsatt er det én av tre som ikke fullfører, viser Aftenpostens artikkelserie. Dette er det viktig å sette på dagsordenen. I dagens samfunn er det å mangle det siste leddet av vanlig skolegang veldig begrensende for senere muligheter. Både tiltak mot frafall og artikkelserie har handlet om skolen. Men kanskje er nettopp årsaken til at milliardbeløpene som er satt inn ikke virker er at de i for stor grad har handlet om skolen, ikke om livet rundt? Burde vi ser mer på andre ting, som rus og psykisk helse? Det er grunn til å tro at dette kan være medvirkende årsaker.

En studie fra Danmark viser at cannabisbruk er medvirkende faktor bak halvparten av frafallet. Det er van skelig å fastslå årsakssammenhenger, men en metastudie fra WHO-ekspert Wayne Hall, som har gjennomgått cannabisforskningen fra de siste 20 årene, peker på at det er en klar statistisk sammenheng mellom cannabisbruk og frafall. En mulig forklaring kan være at cannabis er et stoff som svekker hukommelse og læreevne. Nylig kom den nye Ungdata-rapporten, som viser at ungdom som sliter på andre måter også er de som i størst grad prøver cannabis. Skal vi få ungdom gjennom utdanningsløpet nytter det ikke å bare se på innholdet i undervisningen. Vi må også spørre om det kan være andre grunner til at elever sliter med å henge med på skolen. Økt innsats for rusforebygging, psykisk helsetiltak og bedre lavterskeltjenester, som flere helsesøstre, kan være like viktig som skoletiltak for å få flere til å lykkes på skolen.

Innlegget ble trykt i Aftenposten 26. august 2015.