Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Forebygging må komme først

Kommunestyrerepresentant Edvard Olai Brekke Værland for Venstre i Bærum tar feil når han i Budstikka 7. april hevder Actis er en avholdsorganisasjon, og mener vi har en for lite kunnskapsbasert tilnærming til lokal rusforebygging.

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan representerer 24 organisasjoner på rusfeltet, og vårt mål er å begrense skader av rusmidler.

Vi mener forebygging rettet mot unge er ett av de viktigste virkemidlene for å nå dette målet. Actis er opptatt av kunnskapsbasert forebygging rettet mot unge, i ungdommenes lokalmiljø.

For å iverksette gode, forebyggende tiltak må man ha en forståelse av hvor utfordringene i den enkelte kommune ligger.

Ungdatas tall fra 2014 viser at 23 prosent av elevene på videre-gående skoler i Bærum har brukt hasj, mot 9 prosent på landsbasis.

Dette viser at Bærum har utfordringer som ansvarlige politikere i kommunen bør se verdien av å ta tak i. Et godt tiltak ville være å sørge for et godt felles program for rusundervisning på ungdomsskolene, slik kommunen nå vil iverksette.

Vi er enige med Værland i at informasjonen de unge får om cannabis må være faktabasert. Alternative kilder til «kunnskap» om cannabis er tilgjengelig på internett. Derfor er det viktig at informasjon om skadevirkningene av cannabis og andre narkotiske stoffer kommer inn i rusundervisningen og kvalitetssikres gjennom skolen.

Vi voksne har plikt til å sette ungdommene våre i stand til å ta gode valg for seg selv og helsen.

En oversiktsstudie av forskeren Wayne Hall viser at én av seks cannabisbrukere som startet i tenårene, risikerer å bli avhengig. Cannabis fordobler dessuten risikoen for å avslutte skolen for tidlig («dropout») og øker risikoen for kognitiv svekkelse og psykose som voksen, ifølge Hall.

Hyppig cannabisbruk i ungdommen er også sterkt forbundet med bruk av andre narkotiske stoffer.

Det er altså lite i forskningen som underbygger at høy bruk av cannabis blant ungdom kan forklare Bærums gode rangering «i en rekke andre spørsmål i samme undersøkelse», som Værland antyder.

Værland håper organisasjoner som EmmaSofia og Foreningen for human narkotikapolitikk får sette standarden for en ny ruspolitikk.

EmmaSofia jobber for å legalisere og tilgjengeliggjøre narkotiske stoffer som MDMA (ecstasy) og LSD, mens Foreningen for human narkotikapolitikk har tatt til orde for at alle rusmidler bør legaliseres og selges gjennom et «narkopol» Actis regner med at Værlands utgangspunkt for å diskutere forebygging rettet mot unge ikke er representativt for resten av kommunestyret i Bærum.

I diskusjonen om lokal forebygging blant ungdom er legaliseringsdebatten også ganske irrelevant.

Å synes legalisering er en dårlig idé kan heller ikke hevdes å være et ytterpunkt i cannabisdebatten: Mellom 80 og 90 prosent av den norske befolkningen støtter ikke legalisering av cannabis, ifølge flere målinger.