Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kortere skjenketider gir mindre vold i utelivet
Ved å redusere skjenketiden kan vi unngå mye vold og bråk.

Kortere skjenketid gir mindre vold

Lokalt forebyggende arbeid er viktig. Flere kommuner bør se til Trondheim.

Ifølge helsedirektoratet føler 36 prosent av befolkningen seg utrygge når de oppholder seg i sentrum på kveldstid i sine hjemkommuner. Det er et problem.

Resultater fra Trondheim viser at det er mulig å gjøre noe med nettopp det: Antall voldssaker i Midtbyen er blitt redusert med hele 40 prosent etter innstrammingen av skjenketidene i 2008. 

Effektivt tiltak

Vi vet at en betydelig del av den alkoholrelaterte volden skjer rundt skjenkesteder. Innskrenking av skjenketiden er derfor et svært effektivt tiltak for å redusere vold og utrygghet.

En undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Actis i 2015 viser også at folk ønsker tidligere stenging: 62 prosent vil ha skjenkestopp klokken 02.00 eller tidligere.

16 prosent reduksjon

Selv små endringer i skjenketiden er forbundet med en signifikant nedgang i utelivsvolden.

Sirus har gjennomført en studie blant de 18 største bykommunene i Norge, som viser at én times innskrenking av skjenketiden reduserer antall voldstilfeller med 16 prosent nattestid i helgene i sentrum.