Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Legalisering har gitt økt cannabisbruk

I den politiske diskusjonen er det ulike syn på om cannabis bør være forbudt eller ikke, men de aller fleste er enige om at det er et mål å hindre at ungdom bruker cannabis. Unge, uferdige hjerner er særlig sårbare for negativ påvirkning av cannabisbruk, som økt risiko for mentale problemer, avhengighet og frafall i skolen.

Økt bruk blant barn

Noen mener legalisering av cannabis med lovlige utsalg og aldersgrense på 21 år er løsningen for å hindre bruk blant mindreårige. Colorado i USA har testet ut dette. Nå har vi fått den første nasjonale kartleggingen som er gjennomført etter legaliseringen.

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) har kartlagt bruk av alkohol og narkotika i alle de amerikanske statene. Den viser at to år etter at Colorado legaliserte cannabis, topper delstaten statistikken over bruk i USA, også blant mindreårige.

Over 20 prosent av barn og unge i alderen 12-17 år oppgir at de har brukt stoffet siste år, og én av åtte ungdommer har brukt stoffet siste måned.

Les hele undersøkelsen her.

Stor bruk av andre rusmidler

Sammenlikner vi med sprit i Norge er ikke dette resultatet så overraskende. Debutalderen for spritdrikking i Norge er cirka 15 år, på tross av aldersgrense og Vinmonopol. Høy generell tilgjengelighet gir også økt tilgjengelighet for barn og unge.

Erfaringen fra Colorado tyder på at aldersgrensene ikke ser ut til å kunne veie opp for den økte tilgjengeligheten. Samtidig er Colorado blant delstatene med høyest forbruk av alkohol og andre illegale stoffer. Legaliseringen ser altså ikke ut til å demme opp for bruken av andre rusmidler.

Vi trenger forebygging

Diskusjonen om cannabis og legalisering bør baseres på forskning og fakta, ikke private erfaringer fra enkeltpersoner, håp eller myter. Cannabis er et stoff med et klart skadepotensiale for den fysiske og psykiske helsen.

Det er viktig å holde fast på forbudet vi har i Norge for å hindre en liknende utvikling som vi nå ser i USA. Framfor økt tilrettelegging for bruk, trengs økt kunnskap og forebygging.

Våre rusproblemer er store nok, vi bør ikke bidra til å øke dem. 

 

Dette innlegget sto på trykk i Nordlys, Fædrelandsvennen, Trønder-Avisa og Helgelands blad.