Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Rosenrødt om cannabislegalisering

De egentlige konsekvensene av legaliseringen av cannabis i Colorado er færre dødsfall i trafikken og mindre cannabisbruk blant ungdom, hevder Arild Knutsen i et innlegg i Dagbladet den 8. januar. Men situasjonen er dessverre ikke så rosenrød.

En kortere versjon av dette innlegget ble publisert på Dagbadet.no 16. januar 2015. 

Færre dødsulykker, men flere av de drepte er cannabispåvirket

Det er liten uenighet om at cannabis øker risikoen for trafikkulykker, og særlig i kombinasjon med alkohol. Med økt bruk av cannabis ville man derfor forvente flere cannabisrelaterte ulykker.

Knutsen viser imidlertid til at antallet trafikkdødsfall i Colorado har gått ned det siste året. Men denne nedgangen er del av en positiv trend gjennom flere tiår i USA og mange andre land og kan neppe forklares med legalisering av cannabis. Derimot ser vi altså at blant de dødsulykkene som faktisk inntreffer, er cannabis stadig oftere involvert.

Noen av testene som brukes for å fastslå cannabispåvirkning slår ut på ikke-virksomme nedbrytningsstoffer. Men blodprøver kan påvise konsentrasjonen av THC og dermed gi et mer korrekt bilde av graden av påvirkning.

Økt bruk i alle grupper

Knutsen hevder også at legaliseringen har ført til mindre cannabisbruk blant mindreårige og viser til en artikkel av skribenten Jacob Sullum i Forbes i november i fjor. En måned senere skriver imidlertid samme Sullum på nettstedet reason.com at cannabisbruken i Colorado og Washington har gått opp siden legaliseringen. Tallene som har fått Sullum til å ombestemme seg, stammer fra en stor nasjonal undersøkelse som viste en signifikant økning i andelen som har brukt cannabis siste måned i hele befolkningen 12 år og eldre.

Ingen positiv vinkling

Det er ikke mulig å finne en positiv vinkling på de siste nyhetene om marijuanabruk i Colorado siden legaliseringen, skriver den ledende Colorado-avisen, Denver Post. Nasjonale undersøkelser bekrefter nå den økningen avisen hittil bare har kunnet observere ved selvsyn.

Knutsen hevder at lovlig cannabis vil ha positive effekter fordi cannabis erstatter alkoholbruk, men tallene fra Colorado viser at alkoholbruken så langt slett ikke har gått ned - tvert imot har det vært en svak økning. Antallet arrestasjoner for offentlig fyll og ordensforstyrrelser har også økt i samme periode. Undersøkelsen viser dessuten at misbruk av legemidler og andre stoffer har gått opp siden legaliseringen, påpeker Denver Post.

Stor usikkerhet

De ferskeste tallene i undersøkelsene stammer fra 2013, da cannabis for første gang ble lovlig. Den kommersielle omsetningen av cannabis kom imidlertid først i gang i januar 2014. Det vil derfor være interessant å følge utviklingen tett de neste par årene også.

Med den voldsomme ekspansjonen i medisinsk marijuana siden 2009 og legaliseringen av cannabis i 2013 har det vokst fram en cannabisindustri som tilbyr nye, spesialtilpassede cannabisprodukter som skal appellerer til nye brukergrupper, som markedsfører sine produkter og som vil være med på å påvirke reguleringspolitikken. I USA snakkes det om framveksten av Big Marijuana, som en parallell til tobakksindustrien, Big Tobacco. Erfaringene med tobakks- og alkoholindustriens påvirkning av politikken gir grunn til bekymring.

De egentlige konsekvensene av cannabislegaliseringen vil først bli synlige om noen år. Kanskje er de tendensene vi ser nå en forbigående justering, kanskje er det første skritt i en langsiktig økning. Det er for tidlig å trekke klare konklusjoner, og det er først på lengre sikt vi kan si noe sikkert om resultatene av dette eksperimentet. Men det som finnes av data i dag, gir ikke grunn til overdreven optimisme.