Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Skjenkeforslag i utakt med folket

I starten av valgkampen gikk ungdomspartiene til Høyre, Venstre og Frp inn for å utvide skjenketidene. Det er et forslag vi vil advare mot. Dette er heller ikke et forslag som folket har etterlyst: En undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Actis (2015) viser at 62 prosent vil ha skjenkestopp klokken 02.00 eller tidligere.

En time lengre åpningstid gir en time mer til drikking, noe som øker faren for fyll, vold og andre uønskede hendelser. Undersøkelser Statens institutt for rusforskning (SIRUS) har gjort viser at en time endring i skjenketiden kan redusere eller øke utelivsvolden med 16 prosent. Internasjonale forskning støtter disse funnene. Denne kunnskapen bør ungdomspolitikerne ta på alvor. De bør også lytte til de klare rådene fra politi og legevakt som ser konsekvensene av overskjenking og lange kvelder ute på byen. Åtte av ti voldstilfeller ute skyldes rusbruk, viser forskning. En stor del av alkoholpolitikken bestemmes lokalt. Skjenkepolitikk er viktig fordi det påvirker folks trivsel og trygghet. Hvert år plages halvannen million mennesker av andres drikking ute, gjennom støy, hærverk, utrygghet og vold. Dette er en viktig valgkampsak fordi lokalpolitikere sitter med mye makt i skjenkepolitikken. Men der Unge Høyre, Unge Venstre og FpU ønsker seg utvidet skjenking, ønsker vi et uteliv som driver ansvarlig alkoholsalg og som reduserer risiko for at flere skal utsettes for vold ved å begrense skjenketiden til to om natten.