Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Utdatert om cannabiskamp

Mina Gerhardsen svarer Anders Giæver om cannabis .

I kommentaren «Den tapte kampen mot hasjen» skriver Anders Giæver at Norge håndterer ungdom som røyker hasj omtrent som da han selv ble tatt for hasjrøyking i Slottsparken for mange år siden. Men hverken hasjen eller reaksjonene er det samme som da.

Dagens cannabis er genmodifisert og veldig mye sterkere enn det Anders og vennene fikk i seg på 1970-tallet. Det gjør at risikoen også er høyere. Når WHO har sett på den samlede cannabisforskningen de siste 20 årene, er dette en av konklusjonene.

Frafall i skolen

Cannabis kan gi avhengighet, det svekker motoriske og kognitive evner - altså evnen til å huske og å lære - og det kan gi psykiske reaksjoner som psykose. Internasjonal forskning viser sammenheng mellom cannabisbruk og frafall i skolen. I hele Europa, også i Norge, oppsøker stadig flere unge behandling på grunn av cannabisbruk.

Påstanden om at ungdom som tas får en bot og en prikk på rullebladet, er veldig utdatert. De siste årene er det ulike former for ruskontrakter som gjelder når ungdom tas for cannabisbruk. Da er avtalen rusfrihet mot påtaleunnlatelse, noe som ikke gir prikk på rullebladet. Dette er tatt i bruk i alle politidistrikt nå og er hovedreaksjonen for denne type lovbrudd.

Det viktigste med kontraktene er den oppfølgingen som gis. Urintesting er bare en del av dette, like viktig er motivasjonssamtaler, hasjavvenningsprogram for de som trenger det, og hjelp til å få orden på jobb og skole igjen. Istedenfor en passiv bot gis det nå en aktiv oppfølging og hjelp.

Vi mangler fortsatt nasjonale evalueringer av disse programmene, men de politidistriktene som har registrert frafall, forteller om både høy gjennomføringsgrad for kontraktene og at de aller, aller fleste av disse ungdommene i etterkant holder seg innenfor loven. Når det etterlyses nye tanker, er det allerede tenkt en del nytt. Vi har fått satt i system nye reaksjoner som hjelper.

Sårbare unge

Giæver skriver at det også i hans omgangskrets var noen det gikk galt med, men at det gikk bra med de fleste. Det gjelder fortsatt. Men noen går det altså ikke bra med. Siste Ungdataundersøkelse bekrefter det vi vet fra før om at ungdom som allerede er sårbare, også er mest sårbare for rusproblemer. Økt bruk og tilgjengelighet av cannabis vil derfor være en særlig risiko for den delen av ungdomsgruppen som allerede strever.

Ny tenkning i narkotikapolitikken bør handle om bedre forebygging, bedre rusundervisning, lavterskel helsetiltak for ungdom og reaksjoner på lovbrudd som kan hjelpe ungdommene. Ikke tilrettelegging for økt bruk gjennom å gjøre cannabis lovlig.

Innlegget stod på trykk i VG 24. september 2015.