Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraply for organisasjoner som jobber med rusfeltet. Vi representerer 35 organisasjoner.

Våre medlemmer jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer, og flere driver med pårørendearbeid.

Actis jobber for å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Vårt mål er å være premissleverandør og pådriver for utformingen av en ansvarlig ruspolitikk i Norge. 

Actis ble lansert 1. februar 2003. Initiativet til opprettelsen kom fra organisasjoner som tidligere utgjorde Avholdsfolkets Landsråd. Ved lanseringen i 2003 sluttet flere nye organisasjoner seg til felleskapet. I dag består Actis av ulike organisasjoner, der noen har tilhørighet til avholdsbevegelsen og noen ikke har det. Actis er ikke selv en avholdsorganisasjon. Som paraply er Actis partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har også kontor i Brussel, for å følge opp saker i EU med betydning for rusfeltet.

Actis er medlem av Norsk Forening for Spillproblematikk, AV-OG-TIL, Frivillighet Norge, Eurocare, Eurad og NordAN.