Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraply for organisasjoner som jobber med rusfeltet. Vi representerer 33 organisasjoner.

Våre medlemmer jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer, og flere driver med pårørendearbeid.

Actis jobber for å redusere skadene fra bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Vår rolle er å være en tydelig stemme og pådriver for en god alkohol-, narkotika- og spillpolitikk, der vi jobber på vegne av våre organisasjoner. Vårt mål er å være en premissleverandør for utformingen av politikken for rus- og spillavhengighetsfeltet i Norge. 

Actis ble lansert 1. februar 2003. Initiativet til opprettelsen kom fra organisasjoner som tidligere utgjorde Avholdsfolkets Landsråd. Ved lanseringen i 2003 sluttet flere nye organisasjoner seg til felleskapet. I dag består Actis av ulike organisasjoner, der noen har tilhørighet til avholdsbevegelsen og noen ikke har det. Actis er ikke selv en avholdsorganisasjon. Som paraply er Actis partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har også kontor i Brussel, for å følge opp saker i EU med betydning for rusfeltet.

Actis er medlem av Norsk Forening for Spillproblematikk, AV-OG-TIL, Frivillighet Norge, Eurocare, Eurad og NordAN.