Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis inviterer til fagkonferanse om forebygging.
12. desember inviterer Actis til fagkonferanse om forebygging. Foto: Shutterstock
Fagkonferanse
Tid: 
12. desember 2018 kl 9:00 - 15:00
Sted: 
Oslo Kongressenter (Folkets hus), Youngs gate 21, Oslo

Forebygging etter rusreformen

Hvilke konsekvenser kan rusreformen få for forebyggingsarbeid?

Regjeringen har varslet rusreform, og vil flytte ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justissektoren til helsetjenesten. Hvilke konsekvenser kan dette få for rusforebyggingen? Hvilke muligheter åpnes, og hvilke lukkes? 12. desember setter Actis søkelyset på disse spørsmålene på konferansen «Forebygging etter rusreformen». 

Meld deg på her

Program:

Åpning v/ Helseminister Bent Høie

International Standards on Drug Use Prevention
Wadih Maalouf, Global Programme Coordinator, Division of  Operation Drug Prevention and Health Branch, UNODC/WHO.

Pause

Ungdata 2018: Slutt på lydighetstrenden?
Ola Melbye Pettersen, spesialkonsulent, KoRus Oslo

Rusreformutvalget – plan for involvering
Tore Sørensen, sekretariatsleder for Rusreformutvalget 

Lunsj

Motiverer til bedre valg - En evaluering av Tiur-prosjektet
Marit Bye, høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet og
Tina Karila Fossengen, SLT-koordinator, Ringsaker kommune

Møteplassen - for ungdom som synes livet er utfordrende og vanskelig
Anne Therese Buer, leder/ungdomsveileder Møteplassen, IOGT

Pause

Hva vet vi om effekten av avkriminalisering?
Linn Gjersing, forsker, Folkehelseinstituttet

Slik jobber politiet med risikoutsatt ungdom
Hans Magnus Gjerlaug, politibetjent, Manglerud politistasjon  

Konferansier: Aslak Bonde

Pris: 500 kr. Gratis for studenter og Actis-medlemmer

Klikk her for påmelding