Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bilde av Gerhardsen, Rohde og Herlofsen
Grete Herlofson, N.K.S., Hanne Kristin Rohde, tidligere leder av vold– og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, og Mina Gerhardsen, Actis .
Seminar
Tid: 
5. desember 2016 kl 8:00 - 9:30
Sted: 
Kulturhuset, Youngstorget 3, 0181 Oslo

Fylla har skylda?

Støtt Røde knapp-aksjonens mål om nulltoleranse for vold mot kvinner. 

5. desember inviterer Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan til frokostmøte om vold mot kvinner og rusens rolle. 

Frokostmøtet er gratis. Møtet arrangeres i forbindelse med den internasjonale Rød knapp-kampanjen for avskaffelse av vold mot kvinner. 

Slag, spark og lugging. Voldtekt og alvorlige voldshandlinger. Unge kvinner utsettes for vold i ulike sammenhenger og fra ulike gjerningspersoner. Rus er ofte involvert. Hvordan snakker vi om det og hvordan forebygger vi uten å legge skylda på kvinnene selv?

Nye tall for ungdoms voldserfaring legges frem, i tillegg deltar representanter fra politiet og Overgrepsmottaket i Oslo.

Program:

08:00 Lett servering
08:30 Åpning og presentasjon av ny spørreundersøkelse
ved Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, og Grete Herlofson, generalsekretær i N.K.S.
08:45 Seksuelle overgrep og rusens rolle
ved Overgrepsmottaket, Oslo legevakt
09:05 Unge kvinners situasjon — er det så ille som tallene kan tyde på?
Fra ungdommen selv
09:15 Hva kan vi som samfunn gjøre?
ved Hanne Kristin Rohde, tidligere leder av vold– og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt

Registrering: