Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis arrangerer seminar om eldre og alkoholbruk.
Konferanse
Tid: 
23. november 2017 kl 9:00 - 11:45
Sted: 
Thon konferansesenter, Universitetsgaten 26, Oslo

Gammel årgang - nye vaner

Velkommen til gratis konferanse om eldre og alkohol.

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT OG SEMINARET ER FULLTEGNET!

Actis inviterer til halvdagskonferanse om eldre og alkoholbruk. Her presenteres de nyeste tallene om utviklingen i bruk blant eldre, og hvorfor dette er bekymringsfullt.

I tillegg presenteres nyttige råd om hvordan helsepersonell kan oppdage risikofylt konsum blant eldre og hvordan alkoholavhengighet og samtidig bruk av legemidler kan behandles.

Målgruppe for seminaret er mennesker som jobber i eldreomsorgen, hjemmetjenesten eller helsevesenet, samt pårørende og frivillige som jobber med eldre.

Dagens eldre har doblet alkoholforbruket sammenlignet med forbruket eldre hadde for et par tiår siden. De som har vært lenge i livet, fortjener å nyte dagene. Men økt alkoholbruk kan være med på å redusere nettopp den livskvaliteten de søker. Når alkoholbruken øker, får også flere problemer.

Eldre kropper tåler alkohol dårligere, men dette er det få som vet. Det bidrar til sykdom og skader og økte helseutgifter. Derfor er det viktig å forebygge.

Mange av de tingene vi forbinder med alderdom, som trøtthet, glemsomhet og dårlig balanse, forsterkes av alkoholbruk. Mange eldre har også et høyt medikamentforbruk. Hver femte 70-åring bruker mer enn ti reseptbelagte legemidler, og det er ingen forskjell på medikamentbruk hos de med et høyt eller et problematisk alkoholbruk versus de med lavt forbruk.

Program:

09:00: Velkommen.
Pernille Huseby, leder for fagavdelingen i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

09:05: Hvorfor være opptatt av eldre og alkohol?
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør avdeling Levekår og helse, Helsedirektoratet.

09:25: Eldre - bruk av alkohol og vanedannende legemidler. Hvordan fange opp problematisk bruk?
Anne Sofie Helvik, Nasjonalt kompetansesenter Aldring og helse/NTNU

10:10: «Tørre spørre» - økt fokus på risikofylt alkoholforbruk i et helseperspektiv.
Spesialrådgiver Vigdis Bache Semb, kvalitetsavdelingen i Vestre Viken HF

10.40: Pause med servering.

11.05: Behandling av eldre med avhengighetsproblematikk, erfaringer fra Trasoppklinikken.
Hiep Tran, lege, psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, Trasoppklinikken.

11.35 -11.45: Oppsummering og takk for i dag.

Velkommen!

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT OG SEMINARET ER FULLTEGNET!