Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Seminar
Tid: 
24. januar 2017 kl 9:00 - 13:00
Sted: 
Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, Oslo. Inngang Kristian IV gate.

God gammel årgang og den nye vinen

Velkommen til halvdagsseminar om eldre, alkoholbruk  og medikamenter. 

Seminaret er et samarbeid mellom Skadeforebyggende forum og Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan. Det er gratis og åpent for alle.

Påmelding nederst på siden.

Program

09:00-09:25  Fra strikkemønster til drikkemønster – eldre og alkohol.
Mina Gerhardsen, generalsekretær Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

09:25-10:15  "Partypensjonistene": Alkoholens plass i hverdagen. 
Runa Frydenlund og Lena Müller, Kompetansesenter rus Oslo.

10:15-11:00  Eldre, alkohol og legemidler.
Ingeborg Rossow, forsker, Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk.     

11:00-11:30  Pause med energipåfyll.

11:30-11:40  Familieklubb for eldre.
Christina Aaseth og Anne Bævre, Familieklubbene i Norge. 

11:40-12:25  Alkohol, aldring og helse - fastlegens rolle.
Torgeir Gilje Lid, spesialist i allmennmedisin, PhD. Fastlege ved Nytorget legesenter, Stavanger og forsker ved Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

12:25-12:55  Panel: Hva vi vil gjøre med problemer knyttet til eldre, alkohol og medikamenter? Fem minutters innledning fra hver debattant og diskusjon.

Panelet består av:
Iren Luther, Fagforbundet, seksjon helse og sosial.
Svein Roald Schømer-Olsen, seniorrådgiver fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk sykepleierforbund
Jan Emil Kristoffersen, Legeforeningen

12:55-13:00  Oppsummering og avslutning.
Eva Vaagland, Skadeforebyggende forum.

Ordstyrer er Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum.

Påmeldingen er nå stengt. Ønsker du å få beskjed om det fremdeles er plass, så send en mail til: irene@actis.no