Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dårligere rammevilkår for frivillig sektor

Frivillige organisasjoner er svært viktige i arbeidet med å skape trygge lokalsamfunn og når det gjelder forebyggende arbeid.  Derfor er det viktig med gode rammevilkår som ivaretar frivillig sektor.

Momskompensasjonsordningen er et av de sentrale statlige virkemidlene som sikrer gode rammevilkår. Forslage som ligger i statsbudsjettet for 2017 er i realiteten en svekking av momskompensasjonsordningen og vil bidra til dårligere rammevilkår for frivillig sektor. Frivillige organisasjoner fortjener at ordningen styrkes, ikke svekkes.