Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Endring av kommunale skjenkebevillinger

Foreslått endring i alkoholloven som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan videreføres uten krav om fornyelse.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i alkoholloven som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter fire år, men kan videreføres uten krav om fornyelse. Ved tildelelse av skjenkebevilling som gis for én bestemt anledning, kan kjøp av alkoholholdig drikk skje direkte fra grossist.

Actis mener en ordning med potensielt evigvarende bevillinger vil føre til at lokalpolitikerne og velgerne får mindre kontroll over den lokale skjenkepolitikken. Vi er opptatt av å beholde – og helst styrke – den politiske kontrollen med skjenkingen.

Actis ønsker å videreføre fireårsregelen slik den foreligger i dag av hensyn til det kommunale selvstyret i alkoholpolitikken, og fordi fornyingsprosessen er en effektiv måte å luke ut useriøse aktører på. Vi er også bekymret for at forslaget om kjøp fra grossist ved bevilling til én enkelt anledning vil medføre en dumping av priser og samtidig svekke Vinmonopolet.

Høringsfristen gikk ut 24.04.2015.