Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flere salgsdager for alkohol

Actis mener alkoholsalg ikke bør være tillatt på julaften.

Begrensning av tilgjengelighet er ifølge WHO et at de tre viktigste alkoholpolitiske virkemidlene for å begrense alkoholkonsum og –skader. Tilgang påvirker totalforbruket av alkohol, både for befolkningen som helhet og for problemdrikkerne. Små utvidelser i åpningstider kan være med på å styrke alkoholpolitikkens legitimitet, samtidig kan den totale virkningen av små endringer bli store. De foreslåtte endringene vil antageligvis ikke føre til en stor økning hos problemdrikkerne, men erfaringen fra Vinmonopolet er at begrenset åpningstid også virker begrensende på denne gruppens innkjøp.

Gjennom å holde stengt for alkoholsalg på helligdager begrenser man alkoholforbruket på disse dagene, samt at det begrenser impulskjøp. Utvidelse av åpningsdager til må sees i sammenheng med en utvikling der nordmenns alkoholkonsum øker. Det bør ikke være noe mål å legge til rette for ytterligere økning i forbruket.

Actis minner også om at det er ikke noe sterkt ønske blant befolkningen om å utvide antall salgsdager for alkohol. Kun 10 prosent av den norske befolkning synes det er viktig at Vinmonopolet har åpent på julaften, ifølge en undersøkelse Sentio har gjennomført for Actis. Actis mener at julaften er den dagen det er viktigst å verne, gjennom å sørge for fortsatt stengt Vinmonopol. Om lag 200.000 barn i Norge gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholbruk. For dem er ikke julaftenåpent en symbolsak.