Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Forslag om å oppheve serveringsloven

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan er sterkt kritisk til forslaget om å oppheve serveringsloven. Loven hindrer kriminelle og useriøse aktører i å etablere seg, og gir kontrollmyndighetene hjemler til å holde oppsyn med bransjen.

En oppheving av serveringsloven vil bidra til å forsterke problemene knyttet til useriøse aktører samtidig som det vil gå utover de seriøse og føre til mindre trygghet i utelivet.

Både Bergen og Oslo politiet melder at serveringsloven er et av deres viktigste verktøy i arbeidet for å få bukt med fyll og bråk. Begge byene har eksempler på utesteder som er blitt steng pga. mislighold av bestemmelsene i serveringsloven. Loven er viktig fordi den sikrer forsvarlig drift og stiller krav til kunnskap og plettfri vandel for å kunne etablere seg i bransjen.

Norsk alkoholpolitikk handler om helse og hensyn til fellesskapets trivsel og trygghet framfor hensyn til næring. Da er det definitivt ikke noe godt alternativ å fjerne serveringsloven.