Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Actis mener det nå er riktig å trekke Statens pensjonsfond utland ut av både alkohol- og spillindustrien.

I 2009 ble de etiske retningslinjene for hvordan SPU skal kunne investere revidert. Da ble tobakksbransjen som helhet fjernet på grunn av produktets bidrag til helseskade.

På samme måte som med tobakk står nå den store majoriteten av forskere på alkoholfeltet samlet om at alkohol er helsemessig skadelig. Svært mange mennesker lider hver dag av eget eller andres misbruk. Alkohol er en av de fire store risikofaktorene som står for den eksplosive utviklingen av livsstilsykdommer på verdensbasis. Derfor bør også alkohol ut av SPU på samme grunnlag som tobakk.

Forskning viser at  rundt 100.000 nordmenn har en risikabel spill-atferd og at 22.00 sliter med spillavhengighet. Slik avhengighet skaper alvorlige konsekvenser for spilleren selv og får følger for familie, venner og arbeidsplasser. De største på de kommersielle spillmarkedet utnytter gunstige skatte- og juridiske regimer i andre land, men henvender seg til norske forbrukere uten tillatelse. Regjeringens budskap om at spillansvarlighet er viktig må følges opp. Da bør man ikke samtidig investere i de selskapene man går ut og advarer mot. Selskaper som heller ikke har myndighetenes tillatelse til å markedsføre seg mot det norske markedet.

Tradisjonelt har hensynet til helse og ansvarlighet blitt satt først i alkohol og spillpolitikken. Denne tankegangen må videreføres og også gjelde en inntektskilde som Statens pensjon utland.