Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gårdsutsalg av alkohol

Forslag om å tillate salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Helse- og omsorgsdepartemetet har foreslått en endring i alkoholloven, og vil gjøre det lovlig med salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Generelt mener Actis at høringsteksten er for utydelig på flere punkter, og bør strammes opp for å hindre utilsiktede konsekvenser. Spesielt gjelder dette for produkttyper og salgsvolum, hvor det er behov for å tette enkelte smutthull og fjerne gråsoner som potensielt kan føre til negative alkoholpolitiske konsekvenser.

  • Forslaget slik det foreligger, har noen formuleringer som kan åpne for flere aktører enn gårdsprodusenter. 
  • Ordningen må utformes på en måte som gjør at den vil utgjøre en minst mulig trussel for Vinmonopolet.
  • Ordningen bør kun gjelde for produkter som ikke iblandes brennevin.
  • Det bør være et krav at produsentene selv må stå for produksjonen av hovedingrediensene, og at salget må skje i direkte tilknytning til produksjonsstedet.
  • Actis mener den årlige salgsbegrensing per produsent bør justeres ned. Departementet foreslår en maksgrense på 20.000 liter. Actis mener en salgsbegrensning på 10.000 liter vil bidra til å gjøre gårdsutsalg til en begrenset ordning, og redusere presset på Vinmonopolets posisjon.
  • Salgstidene bør samsvare med Vinmonopolets åpningstider. 

Høringsfristen gikk ut 22.09.2015.