Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjennomgang av LAR-ordningen i Norge

Da Norge innførte substitusjonsbehandling av opiatavhengige på slutten av 1990-tallet valgte vi betegnelsen «legemiddelassistert rehabilitering». Dette valget av navn markerte noen tydelige ambisjoner for behandlingsformen. Rehabilitering skulle være et mål. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har gitt mange rusavhengige et bedre liv, med mer stabilitet i tilværelsen og en bedre helse. Likevel ser man utfordringer som må adresseres. Actis støtter derfor representantforslaget om en gjennomgang av LAR.