Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Høringssvar, helse- og omsorg, statsbudsjett 2022

4. november deltok Actis på høring for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ifm statsbudsjettet for 2022. Vi tok blant annet opp behovet for økte midler til overdosestrategien, en nasjonal finansieringsordning for brukerutstyr og krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus. 

Les hele høringssvaret vårt vedlagt.