Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Høringssvar: Merking av alkohol

Actis støtter forslaget om innholdsmerking alkohol (ingrediensliste, energinivå, angivelse av antall glass/enheter per flaske). I tillegg bør en ordning med krav om merking med helseinformasjon utredes.

Alle næringsmidler som selges i Norge må ha en innholdsdeklarasjon. Alkohol er i dag unntatt dette kravet, og er det eneste næringsmidlet som selges i Norge uten krav til at produsent eller importør gir informasjon om innholdet til forbrukerne. EU har for eksempel tillatt over 50 ulike tilsetningsstoffer i vin, som farge- og smakstilsettinger. Noen av disse kan være allergiutløsende. De vanligste allergenene må merkes, men flesteparten av tilsetningsstoffene opplyses det ikke om.

Produkter som regnes å være skadelige, som tobakk, har helseadvarsler. Alkoholholdig drikke selges uten ingrediensliste, uten informasjon om kaloriinnhold og uten helseadvarsler.

Actis mener dette unntaket fra merkeordningen som alkoholindustrien har, ikke er i forbrukernes interesse. Prinsipielt bør forbrukerne ha rett til å vite hva man drikker og hvilke konsekvenser det kan ha for helsen. I tillegg er det særlig viktig for noen grupper, som diabetikere, å kjenne sukkerinnholdet i alkoholholdig drikke. Alkohol har dessuten et betydelig kaloriinnhold, og informasjon om energiinnhold er nødvendig dersom forbrukere skal kunne ta informerte valg. I en situasjon hvor mange sliter med overvekt og fedme, samt medfølgende livsstilssykdommer, vil kalorimerking være bevisstgjørende for en del mennesker.

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslagsstillernes forslag om at Stortinget ber regjeringen innføre innholdsmerking (ingrediensliste, energinivå, angivelse av antall glass/enheter per flaske) innen utgangen av 2015. Dette er et viktig forslag som kan sette forbrukerne i stand til å gjøre bevisste og kunnskapsbaserte valg.

Vi mener det samtidig bør utredes en ordning med krav om merking med helseinformasjon.

Det er sterk støtte i befolkningen for at alkohol merkes for å minne forbrukerne om risikoen ved drikking før og i svangerskapet og i forbindelse med bilkjøring. Dette bør innføres så snart som mulig.

Alkoholmerking finnes allerede i flere land. Norge har gått foran i folkehelsearbeidet på mange områder. Vi bør også være med å sette en ny standard for forbrukerinformasjon på alkohol, slik at folk kan gjøre kunnskapsbaserte helsevalg.