Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Medikamentbehandling ved alkoholavhengighet

Actis støtter forslaget om at refusjon for utgifter til behandling av rusmiddelavhengighet skal vurderes på samme måte som anne forebyggende behandling.

Departementets foreslåtte endring er i tråd med Stortingets behandling av Legemiddelmeldingen-Riktig bruk-bedre helse, og det er viktig at behandlingen av rusavhengige vurderes på lik linje med annen legemiddelbehandling.

Medikamenter i behandling av alkoholavhengighet

Det er bred enighet i forskermiljøet om at det for noen kan være effektivt å bruke medikamenter mot alkoholisme, i kombinasjon med annen behandling. Det er også viktig å få en større andel alkoholavhengige inn i behandling for å redusere antall alkoholrelaterte dødsfall. Foreløpig har medikamenter begrenset plass i behandlingen, men kan være et viktig supplement.

Medikamenter bør ikke være første eller eneste tiltak, og det er heller ikke alle som kan nyttigjøre seg medikamenter i behandling.