Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nasjonal alkoholstrategi

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

En alkoholpolitisk strategi bør være et planverktøy som beskriver hvordan de alkoholpolitiske målene skal oppnås, med konkrete beskrivelser av tiltak, delmål og fremdrift.

Stortinget har vedtatt Verdens Helseorganisasjon sitt mål om å redusere alkoholforbruket med ti prosent innen 2025 som et nasjonalt mål for alkoholpolitikken. En forutsetning for å kunne jobbe med måloppnåelse er god og tilgjengelig statistikk, noe som mangler både på nasjonalt og lokalt nivå idag.

Regulering av pris og tilgjengelighet er ifølge WHO de viktigste virkemidlene for å redusere skadelig alkoholkonsum. Nasjonal alkoholstrategi bør beskrive hvordan disse virkemidlene skal styrkes og tilpasses for å nå målene.