Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Actis etterlyser større fokus på alkohol når det gjelder tidlig innsats, og vil blant annet ha mer satsing på gravide som bruker rusmidler og øremerking av midler til skolehelsetjenesten. Vi vil også styrke pårørendes rettigheter, og mener det er behov for forsterket innsats når det gjelder eldre og rus. Actis savner konkrete tiltak for å øke bruken av alternative reaksjoner rettet mot unge.