Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Poker-ja vil øke spillproblemene

Regjeringen vil åpne for poker-NM og private pokerlag. Actis advarer mot dette i sitt høringssvar.

- Dersom forbudet mot poker oppheves vil vi sannsynligvis få flere som sliter med spillproblemer. Den sjansen er ikke verdt å ta, sier generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, Mina Gerhardsen.

- Forslaget handler om NM i kontrollerte former og vennelag som spiller poker i kjelleren med lav innsats, men signaleffekten av et ja til poker vil bidra til å legitimere alle former for poker. På grunn av den korte tiden mellom innsats og gevinst eller tap har poker et stort potensial for å skape spilleavhengighet, sier Gerhardsen.

Risiko ved pokerspill

Kulturdepartementet peker på risikoen ved spillet i sitt høringsbrev, og viser til internasjonal forskning: ”(…) poker er ansett for å være et av spillene som kan innebære stor fare for utvikling av spilleavhengighet”. Dette bekreftes også av nasjonale erfaringer, som for eksempel statistikken fra Hjelpelinjen, der poker ligger på andreplass blant problemskapende spill, påpeker Gerhardsen. Hun mener flere vil få spillproblener dersom forslaget vedtas.

- Det vil være et omfattende kontrollregime rundt et Norgesmesterskap, men departementet mener jo selv at det vil være vanskelig å føre tilsyn med private pokerlag for å sikre at de følger gitte beløpsgrenser. Det er neppe for sterkt sagt. Vi tror at «godkjenningen» av et ja til poker vil gi bidra til at flere spiller og at flere derfor vil få problemer.

Reklameeffekt

Lotteri- og stiftelsestilsynet la tidligere i år fram rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013», utarbeidet ved Universitetet i Bergen.

- En av konklusjonene var at spillere som har problemer med spill i større grad enn andre blir påvirket av reklame, og reklamen bidrar spesielt til at disse personene spiller med høyere risiko og bruke mer penger. Rapporten viser også til tidligere forskning som peker på en sammenheng mellom spillreklame og tilbakefall til spillproblemer. Økt mulighet for å drive spillreklame for å markedsføre et poker-NM vil kunne få de negative effektene som er beskrevet her, mener Gerhardsen. 

Ifølge samme er det over 20 000 problemspillere i Norge og rundt 89 000 moderate risikospillere.

- Spillavhengighet rammer ikke bare spilleren selv, men kan også få store konsekvenser for menneskene rundt. Norge har klart å redusere antallet som rammes av spillproblemer. Actis vil advare mot å gjøre endringer i spillpolitikken som gjør at antallet som får problemer med spill øker, sier Gerhardsen.

Høringsfristen er 27. august 2014