Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Sterkøl i butikk

De viktigste virkemidlene vi har for å begrense konsumet, og dermed skadene, er regulering av tilgjengelighet og pris.

Venstres stortingsrepresentanter Guri Melby og Sveinung Rotevatn har fremmet forslag om at det skal åpnes for salg av øl med alkoholinnhold inntil 7 volumprosent i dagligvareforretninger. Actis går imot forslaget.

Regjeringen med helseministeren i spissen har vært svært tydelige på at de vil redusere det skadelige alkoholbruket. For å nå regjeringens reduksjonsmål må det tas i bruk mange ulike virkemidler.

Å legge til rette for at folk bytter ut vanlig øl med sterkøl, og gjøre sterkøl mer tilgjengelig enn i dag, er en dårlig strategi for å få ned et helseskadelig forbruk.