Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Uthuler forbudet mot alkoholreklame

Regjeringen endrer nå alkoholreklameforskriftene slik at det skal bli tillatt med nøktern informasjon om produkter. Endringen uthuler forbudet mot reklame, mener Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Verdens helseorganisasjon har reklameforbud som en av sine topp tre virkemidler for å redusere alkoholbruken. Når regjeringen nå åpner for noen former for reklame vil det bidra til øke alkoholforbruket. Nordmenn drikker stadig mer og en av ti drikker allerede for mye.  Vi synes derfor det er viktig å beholde det generelle, medienøytrale forbudet mot alkoholreklame.

- De foreslåtte endringene kan true det generelle forbudet mot alkoholreklame. Om forslaget går gjennom, er det vanskelig å se at EU vil tillate oss å beholde et generelt reklameforbud mot alkohol. Dermed kan forbudet stå for fall, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Hun mener en oppmykning av reklameforbudet mot alkohol er et skritt i feil retning, og peker på at ellers i Europa strammes alkoholpolitikken inn.

- Vi ser en generell trend i Europa at alkoholregelverket strammes inn, for eksempel er det tatt viktige skritt mot bedre merking og minstepris på alkohol.

Gråsoner 

Forslaget bidrar til flere gråsoner og en større usikkerhet om hva som er tillatt og ikke. Det fører til et økt behov for kontroll.

- Helsedirektoratet sliter allerede i dag med å følge opp brudd på reklameforbudet. Flere gråsoner vil føre til økt byråkratisering, mener Gerhardsen.

Ifølge flere undersøkelser er det stor oppslutning om en restriktiv alkoholpolitikk i Norge. Actis er bekymret for at alkoholpolitikken er under press. Oppmykningen av reklameforbudet kommer på toppen av andre forslag som liberaliserer alkoholpolitikken og bedrer tilgjengeligheten. For eksempel har vi fått utvidet taxfreekvote, flere åpningsdager for Vinmonopolet og forslag om gårdssalg av alkohol.

- Regjeringen går mot folkeviljen når de nå svekker de virkemidlene vi har, fra Vinmonopol til reklameforbud. De lovte de at hovedlinjene i alkoholpolitikken skulle ligge fast. Det løftet har de brutt, sier Gerhardsen.